Nieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van onze nieuwsberichten.

13 november 2023

Onzekere financiering 60-plus-regeling WGA?

De 60+maatregel bij de WIA-claimbehandeling is eigenlijk voor alle betrokkenen gunstig. Het UWV...

Bekijk nieuwsitem
13 november 2023

Vreemde loondoorbetaling beroepsgoederenvervoer

Het griepseizoen is weer aangebroken. Stel; u en uw collega krijgen echt de griep en moeten ziek...

Bekijk nieuwsitem
13 november 2023

Wat kan die RI&E toch een hoop besparen

Arbeidsongevallen en beroepsziektes zijn in ongeveer 25% van de gevallen van verzuim de...

Bekijk nieuwsitem
13 november 2023

We gaan mooie dingen doen volgend jaar!

Het is uiteraard nog 2023, maar bij Enkwest hebben we al om tafel gezeten om te overleggen over...

Bekijk nieuwsitem
23 oktober 2023

Andere beoordelingen door achterstanden

De Onafhankelijke  Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft een...

Bekijk nieuwsitem
23 oktober 2023

Goede wijzigingen Banenafspraak en een twijfelachtige

De Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moet zorgen voor 125.000 banen voor werknemers...

Bekijk nieuwsitem
23 oktober 2023

Wijziging re-integratieverplichtingen MKB

Re-integratieverplichtingen bij langdurig zieke werknemers kunnen voor problemen zorgen bij...

Bekijk nieuwsitem
09 oktober 2023

Ervaringen van een arbeidsdeskundige

Zoals u weet is er bij Enkwest veel deskundigheid op het gebied van ziekteverzuim en...

Bekijk nieuwsitem
09 oktober 2023

CAO voor de zzp’er

Minister Van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft zich...

Bekijk nieuwsitem
09 oktober 2023

Input voor ons nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel

Omdat het rapport van de commissie Borstlap en de voorstellen van de SER over de hervorming van...

Bekijk nieuwsitem
09 oktober 2023

Zzp’er wordt eerder werknemer

Er is weer een nieuw hoofdstuk geschreven in het handboek ‘hoe om te gaan met...

Bekijk nieuwsitem
09 oktober 2023

De knelpunten volgens OCTAS

De eerste (tussen)rapportage van de onafhankelijke commissie toekomst...

Bekijk nieuwsitem