Nieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van onze abonnee nieuwsbrieven.

08 oktober 2018

Stijging ziekteverzuim

De paniek sloeg nog net niet toe, maar er werd wel bijna alarm geslagen dit voorjaar. Het...

Bekijk nieuwsitem
08 oktober 2018

De verplichte AOV

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) heeft met tien ideeën bijgedragen aan de...

Bekijk nieuwsitem
24 september 2018

En-kwestie: Belemmerde ontwikkelingsmogelijkheden

Afgelopen week las ik in de brief met de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van de Wajong...

Bekijk nieuwsitem
24 september 2018

Verzamelwet SZW 2019

Minister Koolmees heeft vorige week de verzamelwet SZW 2019 ingediend. Een verzamelwet wordt...

Bekijk nieuwsitem
24 september 2018

Onderzoek arbowijzigingen

Op 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Werkgevers en arbodienstverleners hebben een jaar de...

Bekijk nieuwsitem
24 september 2018

De SZ&W begroting

Vorige week hebben we kennis kunnen nemen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken...

Bekijk nieuwsitem
24 september 2018

De no-riskpolis mag vaker gebruikt worden

Sinds een jaar of 25 hebben we in Nederland een no-riskpolis in de Ziektewet. Als een werkgever...

Bekijk nieuwsitem
11 september 2018

En-kwestie: Ardennen

De premies van de Werkhervattingskas zijn bekend! Hoera, het hoogtepunt van het jaar voor de...

Bekijk nieuwsitem
10 september 2018

Vraagt u maar!

Dagelijks komen bij Enkwest vele vragen binnen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid,...

Bekijk nieuwsitem
10 september 2018

Ziektewet en hypotheek

Voor het afsluiten van een hypotheek is het nodig dat de aanvrager met enige zekerheid kan...

Bekijk nieuwsitem
10 september 2018

Mogelijke wijziging Ziektewet en WGA-flex-financiering

Met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is de...

Bekijk nieuwsitem
10 september 2018

Verbeteringen Participatiewet en Banenafspraak

In het regeerakkoord van het huidige kabinet was het plan opgenomen om loonkostensubsidie te...

Bekijk nieuwsitem