Nieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van onze nieuwsberichten.

11 januari 2021

AOV afsluiten zonder adviseur

Een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een impactvol product. Als een...

Bekijk nieuwsitem
11 januari 2021

Zoeken naar een goede bedrijfsarts

Sinds 1 juli 2017 hebben zieke werknemers een wettelijk recht op een second opinion van een...

Bekijk nieuwsitem
11 januari 2021

Nieuwe Arbo-verplichtingen

Werknemers moeten hun werk veilig en zonder negatieve gezondheidsgevolgen kunnen verrichten. In...

Bekijk nieuwsitem
07 december 2020

Expert sessies in 2021

Ook dit jaar kunt u bij ons terecht voor interessante expertsessies: * Hoe om te gaan met...

Bekijk nieuwsitem
07 december 2020

En-kwestie: Kerstmispeer

De FNV maakt tijdens cao-onderhandelingen de thuiswerkvergoeding tot een speerpunt. Dat lijkt me...

Bekijk nieuwsitem
07 december 2020

Keuzebudget en de WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen keert uit op basis van inkomen. Inkomen uit het...

Bekijk nieuwsitem
07 december 2020

Waarjewerkt- budget en Wet

Er wordt momenteel uiteraard veel meer vanuit huis gewerkt dan een jaar geleden. Uit...

Bekijk nieuwsitem
07 december 2020

Stoppen voor de AOW-gerechtigde leeftijd

Het is de bedoeling dat werknemers zoveel als mogelijk zo lang mogelijk en in ieder geval tot de...

Bekijk nieuwsitem
07 december 2020

Doorwerken na de AOW-leeftijd

Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt geldt een verlicht arbeidsrechtelijk regime....

Bekijk nieuwsitem
20 november 2020

Casemanagement!

Duurzame terugkeer in het arbeidsproces is een complexe zaak en blijkt steeds meer het werk van...

Bekijk nieuwsitem
09 november 2020

En-kwestie: Dozenbedoeling

De Hoge Raad heeft bepaald dat een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is wanneer de...

Bekijk nieuwsitem
09 november 2020

Transitievergoedingen vallen hoger uit

Sinds afgelopen april hebben we de compensatieregeling voor transitievergoedingen die na twee...

Bekijk nieuwsitem