Vind hieronder onze boeken

In de loop van de tijd hebben medewerkers van Enkwest enkele boeken geschreven. Deze treft u hieronder aan met een beschrijving over de inhoud. Wilt u er één of meerdere bestellen? Neem dan contact met ons op via telefoon 055-5769787 of mail naar ons.

Cover boek Financiële risico's van ao vd wg

Financiele risico's van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, januari 2017 (6e druk)

Ziekteverzuim van het personeel kost geld, dat weet iedere werkgever. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt het inzicht in de kosten voor de werkgever al veel minder transparant. Er volgt wellicht een verhoogde WGA-gedifferentieerde premie. Of de werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA. Hoe werkt dit nu eigenlijk? Welke keuzes zijn er? Hoe zijn deze keuzes in te zetten om een financieel verantwoorde afweging te maken rond het al dan niet verzekeren van het risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Dit boek gaat op praktische wijze in op de financiële kant van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van wet- en regelgeving, diverse voorbeelden en overwegingen krijgt u inzicht in de financiële keuzemogelijkheden. Maar ook krijgt u inzicht in de verzekeringsmogelijkheden op de private markt. Waarbij de samenhang tussen sociale zekerheid en private mogelijkheden iedere keer wordt getoond. De losse puzzelstukjes zijn samengevoegd tot een gestructureerd financieel beeld. Het boek is verkrijgbaar voor € 18,40 (exclusief 9%BTW en exclusief verzend- en administratiekosten). 

Bestellen

Financiele risico's van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, januari 2017 (6e druk) bestellen

image

Ziektewet Casemanagement, meekijken bij Hotel Zwingelspaan

Als een werkgever zelf grip wil krijgen op Ziektewetinstroom en WGA-instroom vanuit de Ziektewet, kan hij overwegen om eigenrisicodrager te  worden. Beperken van instroom kan de werkgever veel geld besparen en het is dus niet vreemd dat steeds meer werkgevers nadenken over  eigenrisicodragerschap. Een werkgever die Ziektewet eigenrisicodrager wordt, gaat zelf de Ziektewet uitvoeren. Omdat dit voor de meeste  werkgevers en ook voor de adviseur van de werkgever onbekend terrein kan zijn, is dit boekje geschreven. Het boek "Ziektewet Casemanagement"  kijkt mee bij werkgever Zwingelspaan die eigenrisicodrager wordt en laat u op een verhalende manier kennis maken met de belangrijkste aspecten  van Ziektewet eigenrisicodragen. Het boek is verkrijgbaar voor € 16,50 (exclusief 9% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten).    

Bestellen

Ziektewet Casemanagement, meekijken bij Hotel Zwingelspaan bestellen

image

Van inkomen verzekerd door mijn werkgever

De terugtredende overheid heeft gezorgd voor veel financiële prikkels voor de werkgever en de werknemer. Maar ook vele gaten in de sociale zekerheid; denk bijvoorbeeld aan het WGA-hiaat. De verzekeraars hebben hun lesje geleerd en de zaken redelijk op orde. Nu de werkgevers nog. In het boek Van inkomen verzekerd door mijn werkgever laat Janthony zien wat werkgevers van inkomensverzekeraars kunnen leren! Het boek is verkrijgbaar voor € 18,40 (exclusief 9% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten). 

Bestellen

Van inkomen verzekerd door mijn werkgever bestellen

cover boek WIA instroom

WIA; instroom en daarna. De theorie na de WIA-instroom en het verhaal van mensen in de WIA

"Wia instroom en daarna" is een update van het WIA slachtofferboek met actuele bedragen en regelgeving rond de WIA. Bovendien zijn er drie nieuwe hoofdstukken aan het boek toegevoegd. Zo wordt de evaluatie van de WIA beschreven en komen ook inkomensverzekeraars aan het woord over de WIA. Wat dacht u van Arend Jansen van AEGON die zijn bedenkingen over de WIA uitspreekt of de schadebehandelaar die nog wel verbeterpuntjes weet.... Het boek is verkrijgbaar voor € 18,40 (exclusief 9% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten).

Bestellen

WIA; instroom en daarna. De theorie na de WIA-instroom en het verhaal van mensen in de WIA bestellen

Cover En-kwesties

En-kwesties

Sinds jaar en dag verschijnt onderaan in onze nieuwsbrief de "En-kwestie", een luchtige afsluiter van onze Digi-kwest, waarin de ontwikkelingen in de sociale zekerheid vanuit een iets ander perspectief worden bekeken. Speciaal voor ons 10 jarig jubileum hebben we een selectie gemaakt van een aantal van deze colums en deze gebundeld in het boekje "En-kwesties: uit het leven gegrepen. Het boekje is verkrijgbaar voor € 7,08 (exclusief 9% BTW, verzend- en administratiekosten). De opbrengst van het boekje is bestemd voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).

Bestellen

En-kwesties bestellen