Vind hieronder onze boeken

In de loop van de tijd hebben medewerkers van Enkwest enkele boeken geschreven. Deze treft u hieronder aan met een beschrijving over de inhoud. Wilt u er één of meerdere bestellen? Neem dan contact met ons op via telefoon 055-5769787 of mail naar ons.

cover handboek reintegratie.jpg

Praktisch Handboek Casemanagement, mei 2019

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter is de casemanager niet meer uit de wereld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid weg te denken. Hij of zij is de spin in het web waar het gaat om de re-integratie van zieke werknemers. Re-integratie-inspanningen worden door UWV in de functie van poortwachter beoordeeld, als ziekte 104 weken geduurd heeft. Die beoordeling is niet vrijblijvend; de sanctie bestaat uit 52 extra weken loondoorbetaling. De uitkomst van de beoordeling van re-integratie-inspanningen hoeft gelukkig geen complete verrassing te zijn. UWV heeft een Werkwijzer Poortwachter ontwikkeld, die werkgevers, werknemers en casemanagers een richtlijn biedt voor de aanpak van de re-integratie en daarmee zorgt voor meer voorspelbaarheid op de uitkomsten van de Poortwachterstoets. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV is een nuttig document, echter niet voldoende op de praktijk toegespitst. Janthony Wielink voorziet de UWV-teksten waar nodig van nuttige aanvullingen en praktische tips voor de casemanager. Het resultaat is het Praktisch Handboek Casemanagement. Het boek is verkrijgbaar voor € 18,40 (exclusief 9% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten). 

Bestellen

Praktisch Handboek Casemanagement, mei 2019 bestellen

Cover boek Financiële risico's van ao vd wg

Financiële risico's van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, januari 2024 (9e druk)

Ziekteverzuim van het personeel kost geld, dat weet iedere werkgever. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt het inzicht in de kosten voor de werkgever al veel minder transparant. Er volgt wellicht een verhoogde WGA-gedifferentieerde premie. Of de werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA. Hoe werkt dit nu eigenlijk? Welke keuzes zijn er? Hoe zijn deze keuzes in te zetten om een financieel verantwoorde afweging te maken rond het al dan niet verzekeren van het risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Dit boek gaat op praktische wijze in op de financiële kant van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van wet- en regelgeving, diverse voorbeelden en overwegingen krijgt u inzicht in de financiële keuzemogelijkheden. Maar ook krijgt u inzicht in de verzekeringsmogelijkheden op de private markt. Waarbij de samenhang tussen sociale zekerheid en private mogelijkheden iedere keer wordt getoond. De losse puzzelstukjes zijn samengevoegd tot een gestructureerd financieel beeld. Het boek is verkrijgbaar voor € 20,- (exclusief 9%BTW en exclusief verzend- en administratiekosten). 

Bestellen

Financiële risico's van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, januari 2024 (9e druk) bestellen

image

Ziektewet Casemanagement, meekijken bij Hotel Zwingelspaan, april 2019

Als een werkgever zelf grip wil krijgen op Ziektewetinstroom en WGA-instroom vanuit de Ziektewet, kan hij overwegen om eigenrisicodrager te  worden. Beperken van instroom kan de werkgever veel geld besparen en het is dus niet vreemd dat steeds meer werkgevers nadenken over  eigenrisicodragerschap. Een werkgever die Ziektewet eigenrisicodrager wordt, gaat zelf de Ziektewet uitvoeren. Omdat dit voor de meeste  werkgevers en ook voor de adviseur van de werkgever onbekend terrein kan zijn, is dit boekje geschreven. Het boek "Ziektewet Casemanagement"  kijkt mee bij werkgever Zwingelspaan die eigenrisicodrager wordt en laat u op een verhalende manier kennis maken met de belangrijkste aspecten  van Ziektewet eigenrisicodragen. Het boek is verkrijgbaar voor € 18,40 (exclusief 9% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten).    

Bestellen

Ziektewet Casemanagement, meekijken bij Hotel Zwingelspaan, april 2019 bestellen

image

Van inkomen verzekerd door mijn werkgever

De terugtredende overheid heeft gezorgd voor veel financiële prikkels voor de werkgever en de werknemer. Maar ook vele gaten in de sociale zekerheid; denk bijvoorbeeld aan het WGA-hiaat. De verzekeraars hebben hun lesje geleerd en de zaken redelijk op orde. Nu de werkgevers nog. In het boek Van inkomen verzekerd door mijn werkgever laat Janthony zien wat werkgevers van inkomensverzekeraars kunnen leren! Het boek is verkrijgbaar voor € 20,- (exclusief 9% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten). 

Bestellen

Van inkomen verzekerd door mijn werkgever bestellen

Cover En-kwesties

En-kwesties

Sinds jaar en dag verschijnt onderaan in onze nieuwsbrief de "En-kwestie", een luchtige afsluiter van onze Digi-kwest, waarin de ontwikkelingen in de sociale zekerheid vanuit een iets ander perspectief worden bekeken. Speciaal voor ons 10 jarig jubileum hebben we een selectie gemaakt van een aantal van deze colums en deze gebundeld in het boekje "En-kwesties: uit het leven gegrepen. Het boekje is verkrijgbaar voor € 7,08 (exclusief 9% BTW, verzend- en administratiekosten). De opbrengst van het boekje is bestemd voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).

Bestellen

En-kwesties bestellen