Bekijk onze trainingen

In de wereld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid heeft u te maken met uitgebreide wet- en regelgeving. Die regelgeving is niet statisch en wijzigt regelmatig. Hoe kunnen inkomensadviseurs, casemanagers, werkgevers en andere betrokkenen al die regels gebruiken? Bij de Enkwest-trainingen krijgt u daarop het antwoord. Wet- en regelgeving vertalen in praktische toepasbaarheid. Dat is waar de Enkwest-trainingen voor bedoeld zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling binnen de ZW; wat kan de werknemer en zijn ex-werkgever hiervan verwachten en welke rol heeft de casemanager?
  • wat is het financiële risico van bedrijfsovername waar het gaat om de Ziektewet en WGA-uitkeringslast? Wat zijn de mogelijkheden om de schadelast te beïnvloeden?
  • welk financieel risico loopt de 35-minner en welk risico is er voor zijn (ex-)werkgever? Wat gebeurt er als de 35 minner gaat werken en arbeidsongeschikt raakt als gevolg van ziekte?
  • privacy speelt een belangrijke rol bij arbeidsongeschiktheid. Welke gegevens mogen door een werkgever of een casemanager worden verwerkt? Wat bepaalt de algemene verordening gegevensbescherming voor de gegevensuitwisseling met inkomensverzekeraars?
  • de no-riskpolis van de Ziektewet is als regeling bekend, maar de daadwerkelijke toepassing ervan veel minder. In welke situaties bestaat er aanspraak en wat moet de werkgever weten over de hoogte van de uitkering?

Ook trainingen over eigenrisicodragerschap of de vele loonbegrippen bij inkomensverzekeringen zijn voorbeelden van onderwerpen waarvoor u terecht kunt bij Enkwest voor een duidelijke uitleg en vertaling naar de praktijk.

Niet alleen de wetgeving wordt in onze trainingen belicht. Enkwest biedt ook verzekeringstrainingen over de polisvoorwaarden van individuele en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en we laten zien hoe de publieke en private inkomensverzekeringen op elkaar aansluiten.  

Tijdens de Enkwest training wordt niet alleen uitgelegd hoe de wetten en regelingen in elkaar zitten. We laten ook zien hoe u de regels in uw voordeel kunt laten werken. arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en het wettelijk adviestraject.

De vakopleidingen van Enkwest staan op onze site onder Enkwest Opleidingen.

Maandag 23 mei 2022

Training Eigen risico dragen Ziektewet

Bekijk opleiding
Vrijdagochtend 17 juni 2022 (tijden 9.30 tot 12.30 uur)

Expertsessie; Risico's van de 35-minner

Bekijk opleiding
Dinsdagochtend 12 juli 2022 (tijden 9.30 tot 12.30 uur)

Expertsessie; CBBS

Bekijk opleiding
Donderdagochtend 1 september 2022 (tijden 09.30 tot 12.30 uur)

Expertsessie; hoe om te gaan met verzuimcijfers

Bekijk opleiding
Donderdag 15 september 2022

Masterclass risicomanagement WIA najaar 2022

Bekijk opleiding
Dinsdagochtend 8 november 2022 (tijden 9.30 tot 12.30 uur)

Expertsessie; "Passende arbeid"

Bekijk opleiding
Dinsdagochtend 29 november 2022

Expertsessie; Financiele risico's bij bedrijfsovername najaar 2022

Bekijk opleiding