Nieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van onze nieuwsberichten.

17 januari 2020

En-kwestie: Schrale t(r)oost

In de laatste dagen van het vorige jaar maakte Koolmees bekend dat hij de portemonnee trekt voor...

Bekijk nieuwsitem
13 januari 2020

AOV in de belangstelling

Met de komst van de verplichting van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor...

Bekijk nieuwsitem
13 januari 2020

Adviseren collectieve inkomensverzekeringen

Het vak van inkomensadviseur ontwikkelt zich in rap tempo. Het wordt een echt specialisme, gelet...

Bekijk nieuwsitem
13 januari 2020

Onduidelijke handleiding loondoorbetaling

De loondoorbetaling bij ziekte is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en van die regeling mag...

Bekijk nieuwsitem
13 januari 2020

AOW en premie

Met de Wet Temporisering Verhoging AOW-leeftijd wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 67...

Bekijk nieuwsitem
13 januari 2020

Aanpassing compensatie transitievergoeding

Dit jaar zullen voor het eerst transitievergoedingen die betaald zijn na een...

Bekijk nieuwsitem
13 januari 2020

Inclusieve werkpleksubsidie

Per 1 maart aanstaande start een Pilot waarbij werkgevers subsidie kunnen krijgen om werkplekken...

Bekijk nieuwsitem
17 december 2019

Omgaan met WIA schade

Onze driedaagse opleiding, bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de financiële gevolgen...

Bekijk nieuwsitem
16 december 2019

Let op bij slapende dienstverbanden

In onze digi-kwest nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over een uitspraak van de Hoge Raad over het...

Bekijk nieuwsitem
09 december 2019

Vrijwillige WIA-verzekering te goedkoop

Een startende ondernemer kan zich bij UWV vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet en de WIA. Een...

Bekijk nieuwsitem
09 december 2019

AOW-gat voor WAO en WIA-hiaat bij AOW

Door het stijgen van de AOW-leeftijd worden arbeidsongeschikten met een aanvullende...

Bekijk nieuwsitem
09 december 2019

SPAWW nog niet bekend genoeg

De Wet Werk en zekerheid heeft de opbouw van WW-rechten beperkt en de maximale duur van de...

Bekijk nieuwsitem