Nieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van onze abonnee nieuwsbrieven.

01 juli 2019

En-kwestie: Horrorhor

Het was vanmorgen weer eens zover; een nieuwsbericht dat ik twee keer moest lezen, nagaan of het...

Bekijk nieuwsitem
24 juni 2019

Plannen WIA en loondoorbetaling bij ziekte

Vorige week heeft minister Koolmees zijn uitwerking van de plannen rond de WIA en...

Bekijk nieuwsitem
24 juni 2019

Kent u het Wetboek van werk?

Het ministerie van SZ&W heeft een commissie ingesteld die haar moet adviseren over hoe de...

Bekijk nieuwsitem
24 juni 2019

MKB-verzuim-ontzorg-verzekeringspremie

De nieuwe verzuimverzekering voor MKB-werkgevers heeft speciale regels voor de...

Bekijk nieuwsitem
24 juni 2019

Eerste rapportage Borstlap

Op 20 juni jongstleden kwam Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van werk, naar...

Bekijk nieuwsitem
24 juni 2019

Plannen voor zelfstandigen

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft tijdens de behandeling van de Wet Arbeidsmarkt in...

Bekijk nieuwsitem
11 juni 2019

Let op: indexatietijd!

Het is weer bijna juli en dat betekent dat de minimumlonen zullen worden geïndexeerd. Dit heeft...

Bekijk nieuwsitem
11 juni 2019

Vraagt u maar!

Dagelijks komen bij Enkwest vele vragen binnen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid,...

Bekijk nieuwsitem
11 juni 2019

Wajong eenvoudiger, of toch niet

Sinds 1 januari 1998 hebben we de Wajong, sinds 2010 hebben we daarnaast een tweede Wajong die...

Bekijk nieuwsitem
11 juni 2019

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Vorige week bent u waarschijnlijk al bedolven onder het nieuws over het Pensioenakkoord. Enkwest...

Bekijk nieuwsitem
11 juni 2019

Opleiden en ontwikkelen dankzij de overheid

In de vorige Digi-kwest las u over cao-regelingen voor opleiden en ontwikkelen . Het kabinet is...

Bekijk nieuwsitem
10 juni 2019

Financiële risico's van bedrijfsovername

Bij bedrijfswijzigingen zoals overnames, splitsingen en fusies komen zieke werknemers vaak...

Bekijk nieuwsitem