Nieuws

Hieronder treft u een overzicht aan van onze nieuwsberichten.

15 april 2024

Zieke werknemer met tijdelijk contract

Een werkneemster is van mening dat haar werkgever bij het niet verlengen van de...

Bekijk nieuwsitem
15 april 2024

Eigenrisicodrager Ziektewet goedkoper uit bij UWV

Sinds deze maand kunnen eigenrisicodragers voor minder geld het werk door UWV laten verrichten....

Bekijk nieuwsitem
15 april 2024

Staartlasten op kosten van publiek verzekerde werkgevers

Of de uitvoering van sociale verzekeringen beter publiek of privaat kan is al onderwerp van...

Bekijk nieuwsitem
15 april 2024

Oplossing voor kosten UWV-achterstanden

Zo ongeveer in iedere Digi-kwest verschijnt wel een bericht over de achterstanden in...

Bekijk nieuwsitem
15 april 2024

Aandacht voor de oudere werknemer gevraagd

De werkzame beroepsbevolking bestaat voor meer dan een vijfde uit 55-plussers. Inmiddels...

Bekijk nieuwsitem
25 maart 2024

Wat gaan we doen met OCTAS?

In de vorige Digi-kwest heeft u kunnen lezen over het OCTAS-rapport met drie mogelijke varianten...

Bekijk nieuwsitem
25 maart 2024

Werken met minder bedrijfsartsen

Minister Van Gennip van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft de Tweede...

Bekijk nieuwsitem
25 maart 2024

Als verrekenen een beperking is

Het is soms best een uitdaging om te begrijpen hoe een arbeidsongeschiktheidsuitkering is...

Bekijk nieuwsitem
25 maart 2024

Even bijpraten!

Er gebeurt ondanks een demissionair kabinet behoorlijk veel. De voorbereidingen voor de...

Bekijk nieuwsitem
25 maart 2024

De waarde van loonwaarde

Kan iemand eigenlijk voor de helft ziek zijn? En als iemand een beetje werkt ondanks zijn...

Bekijk nieuwsitem
04 maart 2024

Octas: pleisters plakken, revalideren of opereren

In het najaar verscheen een tussenrapportage van de onafhankelijke commissie toekomst...

Bekijk nieuwsitem
04 maart 2024

Ad’ers blij met vroege ad-inzet

Arbeidsdeskundigen vinden het over het algemeen belangrijk dat al in het eerste ziektejaar van...

Bekijk nieuwsitem