Terug naar overzicht
29 oktober 2018

Even bijpraten...

Ieder jaar zijn er de nodige wijzigingen rond sociale zekerheid en inkomensverzekeringen. Momenteel zijn dat de plannen uit het Regeerakkoord, het wetsvoorstel rond het arbeidsrecht, de compensatie van de transitievergoeding, loondoorbetaling bij zieke en WGA-toerekening.Welke impact heeft dit mogelijk op het werk van casemanagers en adviseurs? In een kort tijdsbestek wordt u hierover bijgepraat. Meer informatie

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.