Vind hieronder onze publicaties

Bekijk ook onze Linkedin pagina

De stand van zaken rondom de WIA, J. Wielink, Beursbengel april 2021
14 april 2021
De Arbowet en corona, J. Kelder, Beursbengel maart 2021
09 maart 2021
Arbeidsongeschiktheidslasten bij fusies en overnames, J. Kelder en N. de Visser, Beursbengel oktober 2020
03 februari 2021
De verplichte AOV, J.kelder, Beursbengel september 2020
08 september 2020
De no-riskpolis en inkomensverzekeringen, J. Vluggen, Beursbengel maart 2020
06 maart 2020
Sociale zekerheid in beweging, J. Kelder Beursbengel december 2019
03 januari 2020
AOV-advies in deze tijd, J. Wielink Beursbengel november 2019
08 november 2019
Werken als zelfstandige, J. Wielink Beursbengel oktober 2019
21 oktober 2019
De verplichte AOV, J. Vluggen, Beursbengel september 2019
06 september 2019
De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, J. Kelder, Beursbengel maart 2019
29 maart 2019
De nieuwe WW- en WGA-verzekering, J. Vluggen, november 2018
03 december 2018
Wet Arbeidsmarkt in Balans, Johan Kelder, Beursbengel juni 2018
13 juni 2018