Analyse

Enkwest Analyse houdt voor inkomensadviseurs de ontwikkelingen bij rond de individuele en collectieve inkomensverzekeringen. Deze informatie wordt op overzichtelijke wijze in beeld gebracht via Poliskraker.nl. Ook ons overzicht van regelingen in veel voorkomende cao's vindt u op Poliskraker.nl.

Poliskraker

Voor de inkomensadviseur zijn voorwaardenvergelijkingen een onmisbaar onderdeel van het advies aan de werkgever en/of zijn werknemers. In samenwerking met Enkwest Opleiding & Advies B.V. biedt Poliskraker.nl polisvoorwaardenvergelijkingen van diverse collectieve inkomensverzekeringen. Het betreft de volgende producten:

Module "CAO-kenmerken"

Voor de schade- en inkomensadviseur is inzicht in de belangrijke kenmerken van CAO’s noodzakelijk bij advies aan de werkgever en/of particuliere relaties. Met de module CAO-kenmerken voor de adviseur schade- en inkomensverzekeringen heeft u snel inzicht in de voor verzekeringsadvies belangrijke kenmerken.

Gebruik van de module kost € 250,- exclusief BTW per jaar voor gebruikers van poliskraker.nl naast het vaste abonnementstarief (€ 25,- voor één adviseur en € 100,- per 5 medewerkers voor MKB-ondernemingen per jaar excl. BTW).

 

Module "Inkomen collectief Werkgever" met de producten Verzuim conventioneel en WGA Eigenrisicodragen

Module "Inkomen collectief Werknemer" met de producten WGA-hiaat beperkt, WGA-hiaat uitgebreid, WIA-bodemverzekering en WIA-excedent.

Bij de twee modules zijn de producten van de belangrijkste aanbieders betrokken.

Voor de inkomensadviseur zijn voorwaardenvergelijkingen een onmisbaar onderdeel van het advies aan de werkgever en/of zijn werknemers. Met de vergelijkingen ziet de adviseur in één oogopslag de belangrijkste kenmerken. De verschillende producten zijn objectief en inhoudelijk vergeleken op ruim 30 criteria. Ook de polisvoorwaarden kunnen eenvoudig geraadpleegd worden.

Kijk voor alle informatie op de website van de Poliskraker.

 

Analyse op maat

Naast bovengenoemde dienstverlening kunnen wij ook analyse op maat bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van voorwaardenvergelijkingen en Ziektewet dienstverlening.

Wilt u ook gebruik maken van de onderzoeken van Enkwest Analyse neemt u dan contact met ons op en bel 055-5769787 of mail ons.