Netwerk Consultant Werk & Inkomen

De adviesmarkt rond inkomensverzekeringen en sociale zekerheid verandert zeer snel. Werkgevers, financiëel- en personeelsmanagers hebben dringend behoefte aan een adviseur die dit geheel overziet en hen bijstaat. De samenhang tussen sociale zekerheid en private zekerheid, het verzuimbeleid en integraal gezondheidsmanagement moet duidelijk worden en blijven. De financiële impact van alle regelingen kan enorm zijn, maar zelden heeft de werkgever voldoende inzicht en overzicht. Denk bijvoorbeeld aan premiehoogte, eigen risicodragerschap, verhaal van kosten op aansprakelijke derden etc.

Om de adviseurs te ondersteunen om tot een kwalitatief hoogwaardig niveau te komen én te blijven heeft Enkwest de formule Netwerk Consultant Werk & Inkomen ontwikkeld.

Deelnemers aan dit netwerk krijgen de volgende ondersteuning:

  • 10 trainingsdagen per jaar, met intervisie onderling
  • Enkwest nieuwsbrief onderdeel van Enkwest Abonnement

De grote kracht van deze formule is het hoge niveau van de informatie. Er zijn jaarlijks 10 opleidingsdagen en daarin is ruimte voor intervisie met top-adviseurs en worden gerenommeerde specialisten uit het vak uitgenodigd om hun specifieke kennis met ons te delen. Het instapniveau is minimaal HBO en enkele jaren werkervaring in het inkomensvak.

Wilt u meer weten over de formule Netwerk Consultant Werk & Inkomen, dan kunt u hier de brochure downloaden of bel naar ons kantoor 055-576 97 87 en vraag naar Janthony Wielink of Johan Kelder.

Enkwest heeft zelf een vooropleiding samengesteld, voor wie nog niet aantoonbaar op het gewenste niveau zit. Dit is de 4-daagse CWI-opleiding. Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Netwerk Adviseurs Inkomen

Als zakelijk adviseur of verzekerings-specialist hebt u relaties in het midden- en grootzakelijk segment. U bedient die al inclusief het advies over inkomens-verzekeringen. Of u hebt prospects die u gaat bedienen op dit gebied. De wijzigingen in sociale zekerheid en regelgeving hebben elkaar de afgelopen jaren in snel tempo opgevolgd. Begrijpelijk dat uw relaties het vaak niet volgen. Maar daarvoor hebben ze u als adviseur.

Enkwest kan u ondersteunen in deze rol richting uw relaties en prospects door u bij te praten op het vakgebied van sociale zekerheid en het advies rondom de verzekeringen voor de werkgever en zijn personeel. En dat is niet zomaar bijpraten. U bent na de bijeenkomst helemaal "up to date". De bijeenkomsten kenmerken zich dan ook door een hoog gehalte aan praktische toepasbaarheid. U kunt direct verder op dit vakgebied én u leert van elkaar.

U organiseert eens per kwartaal of drie keer per jaar een bijeenkomst op uw kantoor (of een centraal gelegen kantoor binnen uw regio). Een optimale groepsgrootte is maximaal 10 à 15 personen. Samen met Enkwest bepaalt u welke actuele onderwerpen er in de praktische kennissessie worden behandeld. Enkwest neemt u het werk uit handen en bereidt alles voor (van presentatie tot hand-out).

U hoeft dus alleen te zorgen voor een locatie en het uitnodigen van uw collega's in de buurt of regio. Voorbeelden van onderwerpen zijn; 

  • Kennisupdate sociale zekerheid en inkomensverzekeringen
  • Praktische Verzuimaanpak (basis casemanagement)

Bent u geïnteresseerd in deze netwerk bijeenkomsten of hebt u nog vragen hierover dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Belt u dan met Johan Kelder, 06-28227670 of met Janthony Wielink, 06-43034097. Of mail ons.