Werkgeversadvies

Grotere werkgevers zijn prima in staat om binnen het personeelsbestand goed om te kunnen gaan met grofweg 80% van de reguliere verzuimproblematiek. Die laatste 20% kost echter veel tijd, geld en hoofdbrekens. Deskundigheid voor een succesvol beleid of interventie ontbreekt vaak. Enkwest heeft die deskundigheid wel in huis.

Enkwest Advies adviseert en ondersteunt werkgevers op vraagstukken rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en aanpalende sociale en private inkomenszekerheid. De vraagstukken kunnen op dossierniveau zijn, maar ook op organisatorisch niveau. Met een dossierinhoudelijke benadering en aandacht voor het kostenaspect en interne processen en verantwoordelijkheden.

Onze werkwijze is om een langdurige relatie met de klant aan te gaan, om op deze wijze permanent de (latent aanwezige behoefte aan) ondersteuning te kunnen geven. Enkwest Advies is hiermee de vraagbaak en het geheugen van de afdeling HR en de borging van permanente deskundigheid binnen de organisatie.

De ondersteuning gebeurt op een aantal onderdelen, zoals:

  • aanpak van ingewikkelde verzuim- en WIA-vraagstukken;
  • arbeidsdeskundige onderzoeken, binnen Wet Verbetering Poortwachter en/of daarna;
  • advies op arbeidsrechtelijk vlak op deze dossiers;
  • bezwaar/beroep op WIA-beslissingen;
  • training en coaching van de interne casemanagers en andere betrokkenen;
  • advies op strategisch niveau bij keuzes rond de uitvoering zoals arbo-inkoop, eigenrisicodragen ZW en eigenrisicodragen WGA.

De werkzaamheden worden door onze deskundigen, te weten arbeidsdeskundigen, verzekeringsspecialisten, adviseurs sociale zekerheid en arbeidsrecht uitgevoerd.  Daarnaast heeft Enkwest een groot netwerk om specifieke kennis of ondersteuning te kunnen vragen of coördineren.

Meer weten? Neem contact op met Janthony Wielink, klik hier.