Bekijk onze opleidingen

Goede kennis hebben over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid betekent dat u de sociale zekerheid begrijpt. De sociale zekerheid die ieder jaar verandert. Soms ingrijpend, soms een kleine aanpassing. Denk aan wijzigingen in de Ziektewet, WIA, Participatiewet, de AOW-leeftijd, het casemanagement of de Wet verbetering Poortwachter. De overheid privatiseert en wijzigt en de private markt verandert mee. De publieke en private verzekeringssystemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat iedere wijziging in de werknemersverzekeringen doorwerkt in de private aanvullingen. De inkomensadviseur en de casemanager moeten het begrijpen, de risico’s voor werkgevers en werknemers doorzien en hun relaties adviseren over passende oplossingen en (wijzigingen van) beleid rond ziekte van werknemers.

Adviseurs en casemanagers kunnen bij Enkwest terecht voor opleidingen over verzekeringen. Daar houdt het natuurlijk niet op, want inkomen gaat over de integrale aanpak van de risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Naast verzekeringsaanbod en verzekeringsrecht, spelen de arbowetgeving, arbeidsrecht, privacy, de beginselen van de claimbeoordeling WIA, het stelsel van subsidies en de financiering van de sociale zekerheid een belangrijke rol. Enkwest opleidingen hebben oog voor het totale speelveld binnen de wereld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Voor de goede basis in uw werk als Adviseur Inkomensverzekeringen of Casemanager heeft Enkwest diverse opleidingen die aansluiten op de kennisbehoefte vanuit de praktijk. Enkele voorbeelden:

  • De opleiding Consultant Werk en Inkomen belicht in vier dagen alle belangrijke onderwerpen die een bedrijf tegenkomt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers en ex-werknemers.
  • De modulaire opleiding tot casemanager is bestemd voor studenten die zich vanuit verschillende invalshoeken willen bekwamen in het vak Casemanagement. De opleiding biedt de kennis en vaardigheden om uiteindelijk de brede rol als casemanager waar te kunnen maken.
  • De Leergang Regisseur Collectieve Inkomensverzekeringen is ontwikkeld en wordt gegeven door mensen met verstand van- en hart voor het vak Inkomen. De leergang RCI biedt de inkomensadviseur de bagage die nodig is om het hele speelveld van Inkomen te overzien, het in de markt gebruikelijke Wft-niveau ver te overstijgen en een aantoonbaar toegevoegde waarde te zijn voor zijn relaties.

Hieronder vindt u een overzicht van ons actuele opleidingsaanbod. Daarnaast hebben we diverse trainingen om u in kort tijdsbestek bij te spijkeren in gerichte relevante vakgebieden.

Voor de trainingen klik hier.

Woensdag 2 en 16 februari 2022

Module 1: Basis Casemanagement (2 dagen)

Bekijk opleiding
Startdatum woensdag 9 maart 2022

Module 2: Verzuimspecialist (9 dagen)

Bekijk opleiding
donderdag 10, 17 en 24 maart 2022

Omgaan met WIA Schade (3 dagen) voorjaar 2022

Bekijk opleiding
Donderdag 16, 23 en 30 juni 2022

AOV-verdiepingsopleiding

Bekijk opleiding