Enkwest Advies op maat

De inkomensadviseur is veel meer dan een bemiddelaar in inkomensverzekeringen. Werkgevers verwachten dat zij bij hun adviseur terecht kunnen voor allerlei complexe vraagstukken die het onderwerp inkomensadvisering raken. Enkwest biedt ondersteuning met advies op maat.

Voorbeelden Enkwest advies op maat

  • Het opstellen van een adviesrapportage over de ziektewet en WGA-financiering van de werkgever. Doel van het onderzoek is om duidelijk te krijgen wat het huidige, onderliggende financiële risico is van de werkgever, of de gekozen financiering van het Ziektewet- en WGA-risico financieel voordeel oplevert en wat de consequenties zijn van wijzigingen tussen de publieke of private financiering van deze werknemersverzekeringen
  • Het verzorgen van een analyse van de (collectieve) arbeidsovereenkomst en toezeggingen vanuit pensioenregelingen van de werkgever. Onderzocht wordt in welke mate de lopende inkomensverzekeringen hier op aansluiten en of er een financieel risico voor de werkgever en/of zijn werknemers resteert
  • Een cijfermatige onderbouwing bieden van het financiële risico bij overname, fusie of splitsing van ondernemingen. Met de onderbouwing wordt duidelijk welke financiële risico's van ziekteverzuim, Ziektewet en WGA bij een bedrijfswijziging resteren voor de (gedeeltelijk) overgenomen entiteit en welke lasten worden overgedragen aan de verkrijger

Voor vraagstukken die arbeidsdeskundige onderbouwing nodig hebben kunt u ook bij Enkwest terecht. Dankzij de deskundigheid van onze casemanagers en arbeidsdeskundigen is ook de kennis van verzuimbegeleiding, WIA-beoordeling en bezwaar- en beroepszaken beschikbaar voor uw relaties.

Nb Abonnees van Enkwest helpen wij bij deze dienstverlening tegen een gereduceerd tarief.