Advies op maat

De inkomensadviseur is veel meer dan een bemiddelaar in inkomensverzekeringen. Werkgevers verwachten dat zij bij hun adviseur terecht kunnen voor allerlei complexe vraagstukken die het onderwerp inkomensadvisering raken. Enkwest biedt ondersteuning met advies op maat.

Voorbeelden Enkwest Advies op maat

  • Het opstellen van een adviesrapportage over de Ziektewet en WGA-financiering van de werkgever. Doel van het onderzoek is om duidelijk te krijgen wat het huidige, onderliggende  financiële risico is van de werkgever, of de gekozen financiering van het Ziektewet- en WGA-risico financieel voordeel oplevert en wat de consequenties zijn van wijzigingen tussen de publieke of private financiering van deze werknemersverzekeringen.
  • Het verzorgen van een analyse van de (collectieve) arbeidsovereenkomst en toezeggingen vanuit pensioenregelingen van de werkgever. Onderzocht wordt in welke mate de lopende inkomensverzekeringen hier op aansluiten en of er een financieel risico voor de werkgever en/of zijn werknemers resteert
  • Een cijfermatige onderbouwing bieden van het financiële risico bij overname, fusie of splitsing van ondernemingen. Met de onderbouwing wordt duidelijk welke financiële risico’s van ziekteverzuim, Ziektewet en WGA bij een bedrijfswijzigingen resteren voor de (gedeeltelijk) overgenomen entiteit en welke lasten worden overgedragen aan de verkrijger.

Voor vraagstukken die arbeidsdeskundige onderbouwing nodig hebben kunt u ook bij Enkwest terecht. Dankzij de deskundigheid van ons zusterbedrijf ENgage is ook de kennis van verzuimbegeleiding, WIA-beoordeling en bezwaar- en beroepszaken beschikbaar voor uw relaties.

Nb Abonnees van Enkwest helpen wij bij deze dienstverlening tegen een gereduceerd tarief.

Werkgeversadvies

Op 1 september 2010 is het nieuwe bedrijf ENgage werkgeversadvies van start gegaan.  Janthony Wielink is er trots op om samen met de collega's van ENgage kennis en ervaring van sociale en private zekerheid met de werkgevers te delen.

"Rond het dienstverband kunnen de kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid erg hoog worden. Wij ondersteunen met toewijding werkgevers met als doel het besparen van kosten door gebruik te maken van kennis op gebied van sociale zekerheid en inkomensverzekeringen. Want de werkgever geeft ongemerkt veel te veel geld uit.

Regie op re-integratie; daar draait het om. Verzuimbeleid voor de eerste twee jaar van ziekte moet uitgebreid worden met of tot een re-integratiebeleid. Besef wat u doet en houdt als werkgever de touwtjes in handen. Wij helpen u daarbij graag."

De mensen van ENgage Werkgeversadvies B.V. hebben ruime ervaring bij grote en kleinere werkgevers op het gebied van schadelastbeheersing bij ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid. Als geen ander overzien zij het speelveld van publieke en private verzekeringsoplossingen.

Voor meer informatie klik hier.