Terug naar overzicht
27 juni 2022

Ervaringen van een arbeidsdeskundige

Zoals u weet is er bij Enkwest veel deskundigheid op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Wat u misschien nog niet weet, is dat er bij Enkwest ook sprake is van arbeidsdeskundigheid. Daarom laten we u in onze digi-kwest kennismaken met het werk van onze arbeidsdeskundigen. Deze keer het verhaal van een werknemer in ontkenning.          

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

We worden gevraagd voor een arbeidsdeskundig onderzoek van een zieke werknemer. De man is een tijd geleden overgeplaatst naar een nieuwe vestiging, aangezien het filiaal waar hij werkzaam was werd opgeheven. Vreemd genoeg had de werknemer er nog amper gewerkt. Dat komt omdat hij als kwetsbare werknemer een periode vrijgesteld van werk is geweest in verband met de covid-19-uitbraak. Inmiddels zijn de coronamaatregelen van tafel en zou de man zijn werk weer kunnen oppakken. Dat heeft echter snel geleid tot een melding van arbeidsongeschiktheid.

De man heeft door met name zijn ernstige overgewicht beperkingen die hebben geleid tot uitval. Op zijn oude werkplaats was dat blijkbaar minder belemmerend, bijvoorbeeld doordat alles gelijkvloers was. Nu is er dus wel uitval. De vraag is of dit alleen door de andere werkomstandigheden komt of zijn in de tussentijd de klachten (en het gewicht) toegenomen? De bedrijfsarts heeft een Inzetbaarheidsprofiel opgesteld en de werkgever heeft passend werk gecreëerd. Na alle informatie doorgenomen te hebben, willen we het gesprek met de werknemer aanvangen. Dat blijkt best een lastige klus aangezien de werknemer van Poolse afkomst is.

Allereerst moet hem helder gemaakt worden dat hij echt wel arbeidsongeschikt is, namelijk voor het werk dat gedaan werd. Dat er nu ander passend werk gedaan wordt maakt niet uit. Er is arbeidsongeschiktheid, dus een verzuimproces, dus ook verplichtingen. Eén van die verplichtingen is het aanvaarden van passend werk. Het werk dat nu gedaan wordt, blijkt niet passend te zijn. Op arbeidsdeskundige gronden met behulp van het inzetbaarheidsprofiel kom ik tot de conclusie dat het niet passend is. Dat uitleggen blijkt lastig; de man blijft stellen niet ziek te zijn omdat hij het werk uitvoert. Deze werknemer moet tegen zichzelf beschermd worden, want nu er is sprake van overvragen en daarmee overbelasting.

Los van deze moeilijke opgave is het zaak om uit te leggen dat als de werkgever geen andere passende werkzaamheden kan bieden, er dan gekeken moet worden naar werk buiten de organisatie. Gezien de mogelijkheden van het bedrijf verwachten we dat dit aan de orde zal zijn. We proberen dit duidelijk te maken met een schets van de WIA met een tijdlijn. Dit alles dringt niet door. De man blijft stellen niet ziek te zijn, nu gewoon te werken en zeker niet van plan te zijn bij het bedrijf weg te gaan. Onze schets van twee jaar ziekte en daarna WIA wordt door de werknemer in elkaar gefrommeld en in de prullenbak gegooid. Na afloop van het gesprek staat de man moeizaam op en komt langzaam in beweging richting de deur.

Met zijn werkgever spreken we af om veel contactmomenten te plannen waar we veel aandacht zullen besteden aan uitleg. De werknemer moet goed worden meegenomen in dit proces. Hij is van goede wil en misschien zelfs van te goede wil. Hij wil per se werken, maar het werk moet wel passend zijn, zodat een gezonde oude dag ook nog in het vooruitzicht kan worden gesteld. Dat passende werk is helaas buiten deze organisatie. We gaan hem helpen en de HR-afdeling zal ook wel wat ondersteuning kunnen gebruiken!