Terug naar overzicht
10 oktober 2022

Ervaringen van een arbeidsdeskundige

Zoals u weet is er bij Enkwest veel deskundigheid op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Wat u misschien nog niet weet, is dat er bij Enkwest ook sprake is van arbeidsdeskundigheid. Daarom laten we u in onze digi-kwest kennismaken met het werk van onze arbeidsdeskundigen. Deze keer het verhaal van een nogal kort bezoekje

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Onze hulp wordt ingeroepen bij een werknemer die behoorlijk goed aan het re-integreren is, maar waarbij het laatste stukje niet wil lukken. De werknemer voert passend werk uit wat volgens de bedrijfsarts past bij zijn belastbaarheid. Dat startte met 50 procent van de reguliere arbeidstijd van de werknemer en op het moment dat wij worden betrokken werkt de man in 80 procent van zijn afgesproken werktijd per week. Als we de stukken doornemen, blijkt dat de werknemer behoort tot de doelgroep van de no-riskpolis. Hij is bij een vorige werkgever arbeidsongeschikt geraakt en heeft uiteindelijk een WIA-beoordeling ondergaan. Het resultaat was dat de werknemer minder dan 35 procent arbeidsongeschikt werd bevonden. Omdat de werknemer geen passend werk bij zijn oude werkgever kon verrichten kwam de no-riskpolis beschikbaar voor eventuele nieuwe werkgevers.

De werkgever is gelukkig op de hoogte van de no-riskpolis en krijgt de Ziektewetuitkering op zijn bankrekening bijgeschreven. De no-riskpolis betreft alleen een compensatie voor loonkosten bij ziekte. De re-integratie blijft wel voor rekening van de werkgever. We vinden dat die re-integratie eigenlijk voorspoedig verloopt en hebben weinig aanmerkingen. Al helemaal niet als blijkt dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft dat binnen enkele weken afloopt. Het UWV zal dan het stokje overnemen. De werknemer is zelfs al in contact met het UWV voor een beroepsori├źntatie. Kortom; we vragen ons inmiddels af wat we hier nog te doen hebben.

Voor de werkgever is het van belang om te weten dat hij bij een zieke no-risk-werknemer die al eerder is beoordeeld voor de WIA, geen loonsanctie opgelegd zal krijgen. Verder is het goed om te weten dat bij het inzetten van re-integratie, medefinanciering van UWV gevraagd kan worden. Dit omdat de werknemer binnenkort in de Ziektewet komt en het UWV dan kan profiteren van wat de werkgever al in gang heeft gezet. In redelijkheid worden deze kosten verdeeld.