Terug naar overzicht
24 oktober 2022

ZZP’er in de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaaleconomische onderwerpen. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaaleconomisch beleid, zoals de inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt. De zzp’er speelt een grote rol op die arbeidsmarkt, maar niet in de SER. Dat moet een klein beetje veranderen.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

In haar Middellange termijn advies van vorig jaar heeft de SER veel ideeën geopperd waarin ook de zzp’ers werden betrokken. Deze voorstellen van de SER hadden tot doel om de flexibele arbeidsrelaties terug te dringen en het gebruik van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken. De fiscale prikkels die zelfstandig werken op basis van opdracht aantrekkelijker maken dan arbeidsovereenkomsten wil de SER beperken en zzp’ers moeten een gelijkwaardiger sociale zekerheid krijgen. Veel gepraat over de zzp’ers en iets te weinig met zzp’ers.

De zelfstandige zonder personeel heeft overigens al wel een plek binnen de SER. De Raad bestaat momenteel uit 22 kroonleden, 21 ondernemersleden en 22 werknemersleden. In die laatste groep zijn zzp’ers vertegenwoordigd via de FNV met een zetel voor FNV Zelfstandigen. Aan ondernemerszijde heeft VNO-NCW/MKB Nederland een stoeltje gereserveerd voor Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). De SER zelf ziet de invloed van hen echter graag uitgebreid worden door toevoeging van een drietal zetels aan de Raad, naar 36 zetels in totaal. Die zetels worden dan gelijkelijk verdeeld onder de ondernemers-, werknemers- en Kroonleden. Door deze evenredige verdeling blijft de samenstelling van de SER gelijk. De huidige leden blijven bepalen wie er worden benoemd en dat geldt dus ook voor de aanstaande zzp-vertegenwoordigers. De uitbreiding kan naar verwachting per 1 januari 2023 plaatsvinden.