Terug naar overzicht
10 augustus 2011

WGA eigen risicodragen; opnieuw of nog steeds? (aug. 2011)

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Onlangs kregen wij de volgende situatie voorgelegd: Een bedrijf heeft in het verleden eigen risicodragerschap voor de WGA aanvaardt. Enkele jaren geleden is echter de laatste medewerker uit dienst gegaan. Nu de markt weer wat aantrekt is er weer behoefte aan personeel. Als er werknemers in dienst komen, is er dan nog steeds sprake van WGA eigen risicodragerschap? Als er geen werknemers meer in dienst zijn eindigt het WGA eigen risicodragerschap. Op het moment dat er opnieuw personeel wordt aangenomen zal dus WGA eigen risicodragerschap moeten worden aangevraagd. Er is daarbij echter een regeling van belang die in de Wet financiering sociale verzekeringen is opgenomen (art. 40 lid 4). Hierin staat namelijk dat er 3 jaren tussen het einde van de vorige periode van eigen risicodragerschap en de nieuwe aanvraag moeten zitten. Navraag bij de beleidsdirectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leerde dat deze onderbrekingsregeling in de beschreven situatie niet geldt. Wel is het dus noodzakelijk om in een dergelijk geval een nieuwe aanvraag WGA eigen risicodragerschap in te dienen bij de Belastingdienst. Dat u het weet.