Terug naar overzicht
04 januari 2019

Werkwijzer Poortwachter geactualiseerd

Tijdens het re-integratietraject moeten een zieke werknemer en zijn of haar werkgever WIA-instroom proberen te voorkomen. Aan het einde van het re-integratietraject beoordeelt het UWV de verrichte re-integratie-inspanningen en deelt bij het oordeel ‘onvoldoende’ een sanctie uit. Het is dus handig voor werkgevers om te weten hoe UWV een re-integratietraject beoordeelt. Dat kan met de onlangs geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

In de werkwijzer, die u op de site van het UWV kunt vinden, valt te lezen wat er van de werkgever en werknemer verwacht wordt tijdens het re-integratietraject, hoe UWV de inspanningen beoordeelt en wanneer het oordeel volgt dat er onvoldoende inspanningen zijn geweest.

Sinds het verschijnen van de Werkwijzer Poortwachter op 24 maart 2017 is een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Die terugkoppeling leidde tot aanvulling op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. Zo is uitgelegd dat de eigenrisicodrager na het einde van het dienstverband van een zieke werknemer de mogelijkheden in Spoor 1 moet blijven onderzoeken en zo mogelijk tot herplaatsing moet overgaan. Andere voorbeelden van aanvullingen zijn de mogelijkheid van medefinanciering bij een re-integratietraject door UWV en verduidelijking van de begrippen persoonsprofiel, zoekprofiel en marginale mogelijkheden.

De delen van de tekst die zijn aangevuld of verduidelijkt, zijn herkenbaar aan de blauwe streep in de kantlijn. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in de geactualiseerde werkwijzer.

Tip: de casemanager is als geen ander op de hoogte van de mogelijkheden en verplichtingen bij re-integratie. Binnenkort start weer een nieuw opleidingstraject voor casemanagers. Meer informatie