Terug naar overzicht
13 november 2023

Wat is uw SMB-oplossing?

U heeft in deze digi-kwest al vaak kunnen lezen over achterstanden in sociaal medische beoordelingen bij het UWV. Heel vaak. Het UWV heeft de achterstanden inmiddels gekwalificeerd als maatschappelijk probleem. Het is de uitvoeringsinstelling helder dat doorgaan op dezelfde weg geen echte oplossing zal bieden en daarom wordt een dringende oproep aan u gedaan.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De achterstanden zijn natuurlijk een lastig probleem. Voor steeds ingewikkelder wordende regelingen moet een afnemend aantal verzekeringsartsen een toenemend aantal cliënten beoordelen. Uiteraard doet UWV er alles aan om zoveel als mogelijk verzekeringsartsen te werven, onder taakdelegatie te werken en efficiënter te werken binnen sociaal medische centra. Daarnaast zijn er tijdelijke hulpregelingen getroffen om minder beoordelingen te hoeven doen zoals de 60-plusregeling en binnenkort het beoordelen op verdiensten. Deze acties hebben zeker effect maar onvoldoende om de achterstanden in WIA-beoordelingen weg te werken.

In een digitale noodkreet wendt UWV zich samen met het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid tot Nederland: ‘Help ons om dit op te lossen’. Aan u en ons wordt gevraagd om mee te denken over oplossingsrichtingen die snel ingevoerd kunnen worden. Voor deze consultatie is een website en een virtuele dialoogomgeving ontwikkeld. In die omgeving worden de deelnemers vragen gesteld en ook kunnen deelnemers reageren op meningen van anderen. Bestaande en nieuwe oplossingen en ideeën worden tot medio december geïnventariseerd. Vervolgens wordt tot 1 januari aan de deelnemers gevraagd wat zij de beste ideeën vinden. Vanaf begin volgend jaar worden de voorkeursideeën geconcretiseerd. Eind januari zit de consultatie er op en kunnen UWV en SZW hopelijk verder met een aantal goede plannen.

Die hoop voor goede plannen is er ook voor de (middel)lange termijn. Tenminste als een volgend kabinet oog heeft voor de problematiek. Het is niet ondenkbaar dat de achterstanden bij het UWV een grotere rol in de vernieuwing van ons arbeidsongeschiktheidsstelsel zullen spelen dan alle verkiezingsprogramma’s bij elkaar. Een nieuw kabinet constateert dan mogelijk dat de invoering van een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een deel van de zelfstandigen die wordt uitgevoerd door het UWV, extra beslag zal leggen op de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV. Ook zal een nieuw kabinet bijvoorbeeld moeten constateren dat nieuwe regelingen voor re-integratie waarbij UWV voor (middel)grote werkgevers na een jaar ziekte moet gaan toetsen of spoor 1 kan worden afgesloten, extra beslag legt op het UWV. Een nieuw kabinet zal eigenlijk ook moeten constateren dat differentiatie aanbrengen bij het beoordelen van aangevraagde ontslagvergunningen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, extra beslag legt op het UWV. Om zo maar eens wat te noemen. Kortom; het is zinvol als een nieuw kabinet in brede zin ook meedenkt over de problematiek bij de sociaal medische beoordelingen.

Wilt u meedenken over oplossingsrichtingen? De website vindt u via deze link: https://denkmeeoversmb.nl/