Terug naar overzicht
25 maart 2024

Wat gaan we doen met OCTAS?

In de vorige Digi-kwest heeft u kunnen lezen over het OCTAS-rapport met drie mogelijke varianten voor een toekomstig arbeidsongeschiktheidsstelsel. Vorige week stond een Tweede Kamerdebat over dit onderwerp gepland. Omdat op hetzelfde moment ook het debat over het zoveelste hoofdstuk in de kabinetsformatie moest plaatsvinden, is het gesprek over OCTAS uitgesteld. Wel heeft minister Van Gennip een brief geschreven om haar eerste reactie op de ideeën van OCTAS met de Tweede Kamer te delen.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Uiteraard spreekt Van Gennip haar dankbaarheid uit voor het werk dat door de commissieleden van OCTAS is verzet. Zij is het eens met de analyse van OCTAS dat ons stelsel (met meestal goede bedoelingen) te ingewikkeld is geworden. De minister ziet dat de drie geschetste oplossingsrichtingen problemen oplossen, maar bestaan uit compromissen en dilemma’s veroorzaken. Zo zorgt een betere inkomensbescherming in principe tot minder arbeidsdeelname en hogere kosten. Meer inzetten op re-integratie vergt anderzijds meer van de uitvoering waardoor de uitvoeringskosten zullen stijgen. Onder aan de streep is Van Gennip van mening dat het rapport van de commissie gaat helpen om te komen tot fundamentele keuzes over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Voor dat die keuzes gemaakt kunnen worden, is er echter nog het nodige werk te verzetten.

In de komende periode moet het departement van Sociale Zaken & Werkgelegenheid de drie OCTAS-varianten ambtelijk uitwerken. Dat moet gebeuren in samenspraak met alle belanghebbenden bij een arbeidsongeschiktheidsstelsel, zoals de uitvoerders en werkgevers- en werknemersorganisaties. Zo moet onder andere duidelijk worden wat de afzonderlijke varianten betekenen voor het inkomen en re-integratiemogelijkheden van werknemers, de uitvoering door het UWV en de betaalbaarheid voor overheid en werkgevers. Van Gennip hoopt dat de uitwerking door haar departement komend najaar gereed is. Er moet dan een uitwerking liggen op basis waarvan een volgend kabinet keuzes kan maken.

Tot die tijd gaat alles op het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid gewoon door. Dat betekent onder andere dat we het wetsvoorstel omtrent de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen binnenkort kunnen bewonderen en het wetsvoorstel rondom de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar in het Parlement behandeld gaat worden. Hoewel het rapport van OCTAS volgens Van Gennip toont dat er fundamentele veranderingen nodig zijn, kan er tot die tijd dus nog best een beetje gesleuteld worden aan het huidige stelsel.