Terug naar overzicht
11 juni 2019

Vraagt u maar!

Dagelijks komen bij Enkwest vele vragen binnen over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, individuele en collectieve inkomensverzekeringen. In onze Digi-kwest leest u de opmerkelijkste, meest actuele, of vaakst voorkomende vragen.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Een werknemer wil binnenkort voor een periode met sabbatical. Wat gebeurt er als de werknemer arbeidsongeschikt raakt tijdens onbetaald verlof en hoe zit het met de dekking van inkomensverzekeringen zoals de verzuimverzekering en WIA-aanvullingsverzekering?

Als een werknemer met onbetaald verlof gaat, dan blijft zijn dienstbetrekking bestaan gedurende maximaal 18 maanden. Deze regel is opgenomen in de definitie van het werknemersbegrip in alle werknemersverzekeringen. De werknemer blijft dus wel verzekerd in de verlofperiode. Het is dan wel de vraag voor welk inkomen hij verzekerd is. In het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen is hiervoor geregeld dat de referteperiode voor de vaststelling van het dagloon ingeval van verlof voor die verlofperiode komt te liggen. Als er in de verlofperiode arbeidsongeschiktheid optreedt dan moet de eerste dag na afloop van het verlof worden beschouwd als de eerste dag van de WIA-wachttijd. Op die dag start dus ook de loondoorbetaling bij ziekte voor de duur van maximaal 104 weken.

Het is zinvol dat de werkgever en de werknemer afspraken maken over wat er gebeurt in geval van ziekte van de werknemer. Normaal gesproken loopt het verlof door en is de eerste dag na afloop van het verlof dus de eerste ziektedag. Het kan voor beide partijen echter zinvol zijn om in geval van dreigend langdurige ziekte het verlof af te breken. De werknemer maakt dan weer aanspraak op loondoorbetaling en er kan vanaf dat moment met re-integratie-inspanningen worden gestart. Als dit voorafgaand aan het verlof wordt vastgelegd, dan kan daar geen onduidelijkheid of onenigheid ontstaan. Het is natuurlijk van belang om, als er sprake is van een verzuimverzekeraar, deze vooraf te betrekken bij de gemaakte afspraak. Zij zullen in een dergelijke situatie eerder schade hebben echter, de eerdere start van re-integratie zal normaal gesproken de schade juist beperken. Voor WIA-verzekeringen geldt dat deze normaliter de beoordelingen van het UWV zullen volgen. Het ligt aan de polisvoorwaarden of informeren over het opnemen van onbetaald verlof aan de orde is.

Krijgt, of heeft u vaker vragen over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? Dan is onze dienstverlening iets voor u! Meer informatie