Terug naar overzicht
09 november 2020

Transitievergoedingen vallen hoger uit

Sinds afgelopen april hebben we de compensatieregeling voor transitievergoedingen die na twee jaar van ziekte zijn betaald. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Werkgevers die voor april 2020 een transitievergoeding hadden betaald, konden tot afgelopen oktober bij UWV terecht voor compensatie. Het blijkt dat zij meer compensatie hebben geclaimd dan vooraf was ingeschat.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Sinds 1 juli 2015 moet er bij ontslag op initiatief van de werkgever een transitievergoeding worden betaald. Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid werd dit als zeer onredelijk ervaren omdat de werkgever dan ook al twee jaren van loondoorbetaling bij ziekte achter de rug had. Om die reden is per 1 april 2020 de compensatieregeling ingevoerd, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De regering schatte in dat werkgevers voor de periode juli 2015 en april 2020 rond de 53.000 compensatieaanvragen zouden indienen en dat de gemiddelde compensatie 16.655 euro zou bedragen.

Nu blijkt dat er voor die periode 63.329 aanvragen voor compensatie van de transitievergoeding zijn ingediend. Naar verwachting zullen circa 56.000 compensaties worden toegewezen. Het gemiddelde bedrag per toegewezen compensatie is, op basis van huidige toekenningen, 20.549 euro. Het verschil komt hoofdzakelijk omdat de duur van de dienstverbanden waarover compensatie voor de transitievergoeding werd aangevraagd significant langer was (en dus tot een hogere transitievergoeding leidde) dan geraamd. De totale uitgaven komen daardoor 266 miljoen euro hoger uit dan verwacht.