Terug naar overzicht
21 september 2021

Opmerkelijke uitkomsten testfase Webmodule

De dag voor Prinsjesdag 2021 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen op het gebied van zzp’ers. Koolmees schrijft onder andere over de stand van zaken van de Webmodule, die duidelijkheid moet geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Het afgelopen halfjaar is gebleken dat de webmodule opdrachtgevers duidelijkheid kan bieden, maar dat die duidelijkheid niet per se leidt tot het blindelings volgen van de uitkomst.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Om opdrachtgevers en –nemers duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die zij aangaan is een webmodule ontwikkeld, die vanaf begin 2021 wordt getest. De module bestaat uit een digitale vragenlijst die opdrachtgevers anoniem kunnen invullen. De uitkomst van de vragenlijst moet duidelijk maken of bepaalde werkzaamheden in dienstbetrekking worden uitgevoerd of dat er een zelfstandige mag worden ingehuurd. De pilotfase die begin dit jaar is aangevangen is medio juli afgerond. In die periode is de module 22.000 keer geopend en is er 6.600 keer de moeite genomen om de volledige vragenlijst door te lopen. In 33,9% van die 6.600 gevallen is aan de hand van de ingevulde vragenlijst een indicatie van een dienstbetrekking gegeven, in 9,7% van de gevallen een indicatie van een fictieve dienstbetrekking en in 28% van de gevallen een indicatie buiten dienstbetrekking. In 28,4% van de gevallen kon geen indicatie worden gegeven. Volgens Koolmees zou het aantal uitkomsten ‘indicatie buiten dienstbetrekking’ fors toenemen tot 39,4% als de werkwijze van de module wordt aangepast. Hoe die aanpassing eruit moet zien wordt niet toegelicht.

De opdrachtgevers die de vragenlijst hebben ingevuld is gevraagd om hun mening erover te geven, hetgeen door een kleine minderheid is gedaan. Een kleine meerderheid van hen (57%) geeft aan dat de webmodule hen meer duidelijkheid heeft gegeven. Het is vervolgens interessant om te zien of de module de verwachting van de gebruiker heeft gewijzigd. Hiervoor is de gebruiker voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst gevraagd naar zijn verwachting over de uitkomst van de webmodule.

In totaal hebben 671 gebruikers deze vraag beantwoord. In 475 gevallen verwacht de gebruiker dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd, in 96 gevallen verwacht de gebruiker dat de webmodule geen oordeel zal geven en in 100 gevallen verwacht de gebruiker dat de opdracht mogelijk als dienstbetrekking moet worden aangemerkt. Het komt in totaal 194 keer voor dat de feitelijke uitkomst van de webmodule een ‘indicatie dienstbetrekking’ is, terwijl de gebruiker dit niet had verwacht. Wat opvalt is dat slechts vijf gebruikers in die situatie aangeven de klus dan in dienstbetrekking te laten uitvoeren, 47 gebruikers geven aan de afspraken en voorwaarden anders vorm te gaan geven om alsnog iemand buiten dienstbetrekking te kunnen inhuren. Verder gaan 31 gebruikers verder op zoek naar duidelijkheid, weten 42 gebruikers nog niet wat ze gaan doen en zeggen 10 gebruikers de klus toch buiten dienstbetrekking te laten uitvoeren.

Koolmees is verheugd met de bruikbare informatie die de pilotfase heeft opgeleverd. Wat er met die informatie gebeurt en wat de toekomst van de webmodule zal zijn, wordt overgelaten aan een volgend kabinet. U kunt de brief van Koolmees en de informatie vanuit de testfase op deze plaats doornemen.