Terug naar overzicht
22 januari 2024

Geen aanvraag herbeoordeling WGA 80-100%

In de aanpak van de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen heeft UWV weer een nieuw hoofdstuk geschreven. Eind december liet UWV weten dat het niet meer nodig is om een herbeoordeling aan te vragen voor een werknemer met een WGA-uitkering die om medische redenen tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt is. De uitvoerder neemt vanaf nu zelf het initiatief. Klinkt goed, maar is dat het ook?

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Sinds 2022 worden mensen die op medische gronden een uitkering krijgen en die tot de WGA 80-100 groep behoren periodiek gemonitord. Dat betekent dat sociaal-medisch verpleegkundigen van UWV op voor hen logische momenten contact opnemen met de uitkeringsgerechtigde. Het uitgangspunt is dat er minimaal één keer per jaar een contactmoment is. Wanneer daar aanleiding voor is, roept UWV de cliënt op voor een herbeoordeling. Het percentage herbeoordelingen dat leidt tot een gewijzigde uitkering is circa 85%, ten opzichte van 70% in 2021. Minister Van Gennip laat daarom weten dat er door de monitoring dus minder herbeoordelingen gedaan zijn die achteraf onnodig bleken. Als resultaat van deze maatregel hoeft UWV bovendien minder herbeoordelingsaanvragen af te handelen van werkgevers, gemachtigden of verzekeraars.

De nieuwe aanpak betekent dat UWV rond de datum die de verzekeringsarts heeft vastgesteld om de medische situatie van de werknemer opnieuw te bekijken, contact met de werknemer opneemt. Dit contact betekent concreet dat de werknemer een vragenlijst krijgt thuisgestuurd, waarna een gesprek met UWV volgt. Aan de hand van de verkregen informatie wordt de beslissing genomen of een herbeoordeling zinvol is.

Het is natuurlijk logisch dat UWV contact opneemt met een volledig arbeidsongeschikte werknemer op het moment dat de verzekeringsarts heeft ingeschat dat dit zinvol is. Het is echter niet altijd logisch om als werkgever je handen van deze categorie werknemers af te trekken. Allereerst blijft het noemen van een datum (voor een eventuele medische wijziging) een inschatting bij de initiële WIA-beoordeling van de werknemer. Er kan daarna van alles gebeurd zijn dat de medische of arbeidsdeskundigesituatie van de werknemer beïnvloedt. Verder moet niet worden vergeten dat, hoe sympathiek het allemaal ook klinkt, de nieuwe werkwijze er is om het UWV te ontlasten. Niet dus om ervoor te zorgen dat iedere arbeidsongeschikte de uitkering krijgt waar hij recht op heeft. Aangezien werkgevers het volle pond betalen voor de WGA 80-100-uitkeringen, blijft zelf initiatief houden voor hen het devies.