Terug naar overzicht
31 maart 2021

AOV-verdiepingsopleiding

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties de hoofdlijnen van een pensioenakkoord gepresenteerd waarin de komst van een verplichte AOV voor zzp’ers werd aangekondigd. Er zijn sindsdien 660 dagen verstreken als minister Koolmees mededeelt dat het nog wel even zal duren voordat de verplichte AOV er komt. In een brief aan de Tweede Kamer worden alvast wel enkele opmerkelijke kanttekeningen geplaatst

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De verplichte AOV moet zzp’ers inkomensbescherming bieden bij arbeidsongeschiktheid, oneerlijke concurrentie tegengaan en schijnzelfstandigheid voorkomen. Niemand zal tegen deze doelstellingen zijn, maar het is op zijn minst ambitieus om dit te realiseren met een verplichte AOV. Vooral ook omdat Koolmees wil dat de verplichte regeling uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar moet zijn. Die eisen zullen zorgen voor de komst van een zoveel als mogelijk standaard-AOV, vergelijkbaar met de oude verzekering via de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Dit is dan weer niet de wens van de betrokken zelfstandigen; zij willen een verzekering met veel keuzemogelijkheden en een opt-outregeling.

De verplichte AOV zorgt dus voor veel hoofdbrekens en zal uiteindelijk een eenheidsworst opleveren waar niemand echt op zit te wachten. De oplossing is eenvoudiger te vinden op de private markt waar ongeveer iedere wens in een AOV kan worden gegoten. Voor inkomensadviseurs die zich willen verdiepen in de AOV-advisering, de AOV-acceptatie en de AOV-schadebehandeling hebben wij de AOV-verdiepingsopleiding ontwikkeld. Bedoeld voor iedere adviseur die met ondernemers en hun financiële risico van arbeidsongeschiktheid te maken heeft. De AOV-verdiepingsopleiding geeft de adviseur de kennis die bij advies, tijdens acceptatie en de AOV-schadebehandeling in toegevoegde waarde voor de zelfstandig ondernemer wordt omgezet.

Met de begeleiding van ervaren docenten en de inbreng van de deelnemers dankzij veel interactiemogelijkheden krijgt de opleiding een zeer praktische invulling. Het onderdeel AOV-schade wordt gegeven door een ervaren arbeidsdeskundige van ADEE. De verdiepingsopleiding is als geheel in drie dagen te volgen of los per onderdeel. Meer informatie