Terug naar overzicht
13 januari 2020

AOV in de belangstelling

Met de komst van de verplichting van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in zicht, staat de AOV meer in de belangstelling dan ooit. Zowel positief als negatief. Enkwest filterde enkele opvallende nieuwsberichten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de afgelopen periode.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Steeds meer zelfstandigen dekken AO-risico in broodfonds

Zo’n 25.000 zelfstandigen hebben zich op dit moment aangesloten bij een broodfonds. Dat zijn er 6.000 meer dan begin 2019. Dat blijkt uit cijfers die BNR opvroeg bij de BroodfondsMakers, vijftien jaar geleden de initiatiefnemers van deze voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid. Het aantal broodfondsen groeide het afgelopen jaar van 435 naar 555. Daarbij zijn zo’n 25.000 zelfstandig ondernemers aangesloten. Samen hebben de fondsen ongeveer 30 miljoen euro in kas. Vijf jaar geleden waren er nog maar 123 broodfondsen met in totaal 4.400 deelnemers.

Bron AMWeb.nl

 

Modern werkenden komen met alternatief voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Modern werkenden, van zzp’ers tot jobhoppers, werken samen aan een nieuw voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zij willen een AOV voor alle werkenden. Binnenkort bieden zij aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun voorstel aan. SoloPartners heeft als medestander van de Werkvereniging bijgedragen aan dit voorstel. Het collectief wil een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden na een periode van twee jaar. Toch vinden zij dit geen ideale oplossing, maar het moet een erger scenario voorkomen: een AOV-plicht voor alleen zzp’ers. Zo’n specifieke regeling sluit niet aan bij de veranderde arbeidsmarkt. Het is volgens hun wenselijk om sociale zekerheden te koppelen aan het individu en niet aan de contractvorm, gezien de grote verscheidenheid en het steeds vaker combineren van werkvormen op de arbeidsmarkt.

Bron: ONL.nl

 

Kwart ZZP'ers positief over verplichte AOV

Een kwart van de ZZP’ers staat positief tegenover een verplichte AOV, aldus onderzoek van Allianz in samenwerking met Ipsos. Uit het onderzoek blijkt verder onder meer dat bijna negen op de tien Nederlandse zelfstandigen, 87 procent, geen AOV heeft afgesloten. Het gros van de ondervraagden die geen AOV heeft (55 procent) vindt het te duur en 30 procent geeft aan het niet nodig te vinden. Van de ZZP’ers die wél een AOV hebben afgesloten, geeft een grote meerderheid (82 procent) hiervoor het feit dat arbeidsongeschiktheid iedereen kan overkomen als reden. Bijna een derde van de verzekerde respondenten (32 procent) heeft een AOV afgesloten omdat ze niemand hebben om op terug te vallen. Een klein kwart (23 procent) gaf als reden aan dat de premie fiscaal aftrekbaar is: iets wat niet alle zelfstandigen weten. Drie op de tien onverzekerde ZZP’ers geeft aan dat zij de AOV waarschijnlijk pas zullen afsluiten als de ZZP-wet duidelijk is.

Bron: VVPOnline,nl

 

ZZP en AOV, niet gezellig en niet okee

Van de bijna een miljoen zzp’ers loopt driekwart onverzekerd rond. Ze vinden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet nodig of te duur. In het pensioenakkoord is een verplichte AOV voor zzp’ers aangekondigd. Hamvraag is de uitvoering: wordt het privaat of publiek? De commissie Borstlap broedt as-we-speak op een advies aan minister Koolmees.

Bron: Medischcontact.nl, column Jim Faas: lees hier verder

 

Bijeenkomsten over het voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

In komende maanden werkt de Stichting van de Arbeid aan een voorstel voor een toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Een werkgroep van de Stichting zet een aantal stappen om te komen tot een voorstel begin 2020. In afgelopen weken zijn er twee brede bijeenkomsten gehouden om informatie op te halen en te luisteren naar de ervaringen van verschillende organisaties. Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 november 2019 spraken leden van de werkgroep met schenkkringen, waar onder broodfondsen. Belangrijk doel was om inzicht te krijgen in hoe de verschillende schenkkringen functioneren.

Bron: Stichting van de arbeid

 

Alles weten over AOV-advies, beheer en schadebegeleiding

Het is duidelijk dat de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering nadrukkelijk op de agenda van zelfstandig ondernemers wordt geplaatst. Inkomensadviseurs die relaties bijstaan met advies, beheer en begeleiding van eventuele schadetrajecten van de AOV, kunnen bij Enkwest terecht voor dè opleiding over deze impactvolle verzekering. Meer informatie