Terug naar overzicht
11 januari 2021

Wijziging WIA-basispremie definitief

Momenteel betalen alle werkgevers eenzelfde premiepercentage over hun premieloon voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (7,03%). Vanaf volgend jaar verandert dit en krijgen kleinere werkgevers een lager en grote werkgevers een hoger premiepercentage toegekend.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Een wetsvoorstel dat de wijziging in de premievaststelling voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds regelt is geruisloos door het parlement geloodst. De Tweede Kamer heeft het voorstel op 10 december 2020 als hamerstuk afgedaan en de Eerste Kamer deed vijf dagen later hetzelfde. Werkgevers tot en met 25 maal het gemiddeld premieplichtig loon per werknemer zullen vanaf 2022 een premie betalen die ongeveer een procentpunt lager ligt. De premie voor werkgevers met een hogere loonsom zullen 0,1 procentpunt stijgen.

De achtergrond en uitwerking van de gewijzigde Aof-premie kunt u hier doornemen.