Terug naar overzicht
04 oktober 2021

Wijzigen van de sectorindeling

Hoewel steeds minder premies voor de werknemersverzekeringen afhankelijk zijn van een sectorindeling, kan een verkeerde indeling een werkgever nog steeds veel geld kosten. Dat geldt natuurlijk helemaal als al jarenlang verkeerd premies zijn afgedragen. Een werkgever kan bij de Belastingdienst vragen om de sectorindeling te corrigeren. Dankzij de Wet Arbeidsmarkt in balans mag dat echter niet meer met terugwerkende kracht. De Hoge Raad denkt daar echter anders over.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Totdat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) er verandering in aanbracht kon een werkgever zijn sectorindeling met maximaal vijf jaar terugwerkende kracht aanpassen. De Wab regelde met terugwerkende kracht per 29 juni 2018 dat een sectorwijziging alleen nog maar naar de toekomst kan plaatsvinden. Dat deze wijziging met terugwerkende kracht werd doorgevoerd was volgens minister Koolmees nodig omdat anders veel werkgevers nog snel even een verzoek tot sectorwijziging zouden indienen. Daardoor zou de Belastingdienst te maken krijgen met een sterke toename van het aantal aanvragen voor herindelingen met terugwerkende kracht, gesplitste aansluitingen, concernaansluitingen, en aansluiting van nevenbedrijven en neveninstellingen, alsmede bijbehorende bezwaar- en beroepszaken. Daar was eenvoudigweg geen capaciteit voor.

Een werkgever zag door de beleidswijziging een verzoek tot wijziging met terugwerkende kracht afgewezen worden door de Belastingdienst. De werkgever ging in bezwaar en deze zaak leidde uiteindelijk tot behandeling door de Hoge Raad. Doordat de sectorindeling niet met terugwerkende kracht werd doorgevoerd, liep de werkgever een aanzienlijk bedrag aan premierestitutie mis. Daarmee is er sprake van schending van het eigendomsrecht. De verwachting dat veel werkgevers zouden gaan verzoeken tot wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht, is volgens de Hoge Raad echter geen specifieke en dwingende reden die deze aantasting van het eigendomsrecht kan rechtvaardigen. De Belastingdienst moet opnieuw beoordelen of de werkgever met terugwerkende kracht eigenlijk in een andere sector thuishoort.