Terug naar overzicht
16 januari 2023

Whk-premie ‘no-risker’ opnieuw in dienst

De Belastingdienst heeft in de laatste nieuwsbrief loonheffingen aangegeven dat er een fout kan zitten in de premiebeschikking Whk bij werkgevers die een no-risker opnieuw in dienst hebben genomen. Onderstaand vindt u het volledige bericht van de fiscus.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Beschikking mogelijk onjuist bij een ‘no-riskpolis’

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad vallen meer uitkeringen onder de zogenoemde no-riskpolis dan wij dachten. Dat betekent dat wij misschien het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) over 2023 voor middelgrote en grote werkgevers verkeerd hebben vastgesteld.

Het gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 is mogelijk onjuist wanneer u een werknemer in dienst hebt genomen die minder dan 35% arbeidsongeschikt is en daarom geen WIA-uitkering krijgt. Op grond van de no-riskpolis krijgt deze werknemer bij ziekte een ZW-uitkering en eventueel aansluitend een WIA-uitkering. Met een no-riskpolis rekenen wij de uitkeringslasten niet aan u toe, waardoor u dan geen hogere premie Whk betaalt. Meer informatie over de no-riskpolis vindt u op de website van UWV.

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad geldt de no-riskpolis ook voor ZW-uitkeringen aan een werknemer

die:

• met een no-riskpolis bij u in dienst was, en

• ziek uit dienst ging, en

• binnen 5 jaar na de startdatum van de 1e dienstbetrekking voor de 2e keer bij u in dienst kwam, en

• opnieuw ziek uit dienst is gegaan

De uitspraak kwam te laat om de gevolgen daarvan mee te nemen in de beschikking ‘Gedifferentieerd

premiepercentage Whk 2023’. Daarom zijn de ZW-uitkeringen en eventuele WIA-uitkeringen aansluitend aan de 2e dienstbetrekking aan u toegerekend als uitkeringslast. Het gaat hierbij om uitkeringen die in 2021 zijn uitbetaald. Hierdoor is het gedifferentieerde premiepercentage Whk bij middelgrote en grote werkgevers mogelijk te hoog vastgesteld.