Terug naar overzicht
21 november 2022

WGA-voorschot is geen WGA deel III

Arbeidsongeschikte werknemers worden door het tekort aan verzekeringsartsen vaker te laat gekeurd en zitten mogelijk zonder inkomen. Er is daarom de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. In de WIA is per dit jaar vastgelegd dat het UWV een dergelijk voorschot op een werkgever die WGA-eigenrisicodrager is, kan verhalen. Dat is nogal vreemd. Op een WGA-eigenrisicodrager worden, logischerwijs, WGA-uitkeringen verhaald. Een voorschot is uiteraard geen WGA-uitkering, anders was er geen voorschot nodig geweest. Gelukkig denkt de rechter er ook zo over.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in een zaak over het toerekenen en verhalen van voorschotten aan eigenrisicodragende werkgevers. Een werkgever vond het onterecht dat het UWV voorschotten op hem verhaalde. Van het toekennen van een uitkering kan volgens de werkgever geen sprake zijn zonder een verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig onderzoek. Het eigen risico is daarom afgebakend tot de betaling van de WGA-uitkering. Door ook al voorschotten (op een mogelijke uitkering) toe te rekenen en te verhalen loopt het UWV vooruit op één van de mogelijke uitkomsten van het hiervoor genoemde onderzoek. Daarvoor is geen grondslag in de wet, ook niet na de recente wetswijziging, aldus de (advocaat van de) werkgever.

De rechter oordeelt dat uit de WIA-systematiek volgt dat het UWV pas een toerekeningsbeschikking kan nemen nadat een besluit is genomen over het recht op uitkering. Een toerekeningsbeschikking volgt dus op een uitkeringsbesluit. Om voorschotten toe te kunnen rekenen is een expliciete wettelijke grondslag nodig. De Wet WIA voorziet niet in een dergelijke grondslag. De Wetswijziging die het sinds dit jaar mogelijk moet maken om voorschotten wel te verhalen is volgens de rechter niet toereikend. Een voorschot toerekenen moet betekenen dat de werkgever bezwaar kan aantekenen tegen het toegekende voorschot. Dat kan bij het toerekenen van een voorschot echter alleen als een werknemer niet in dienst is geweest bij de eigenrisicodrager of als de werkgever helemaal geen eigenrisicodrager is. Met de wetswijziging is wel een grondslag in de Wet WIA opgenomen om voorschotten te verhalen, maar niet om de voorschotten toe te rekenen.

Naar aanleiding van de uitspraak heeft de SGP gevraagd om een reactie van minister Van Gennip en wil graag weten welke vervolgstappen het kabinet neemt naar aanleiding van de uitspraak. De reactie van de minister zal waarschijnlijk zijn dat zij met belangstelling de uitspraak in het door UWV aangespannen Hoger beroep afwacht.

De uitspraak is hier na te lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:4604.