Terug naar overzicht
04 oktober 2021

Welzijn op het werk

Bij veilig werken zullen veel werknemers denken aan steigers waar bouwvakkers niet vanaf kunnen vallen, beschermende kleding voor asbestsaneerders of een ergonomische muis. Het is volgens de Stichting International Stress Management Association (ISMA-NL) hoog tijd dat er bij veilig werk meer nagedacht gaat worden over het geestelijk welzijn. De praktijkcijfers geven hen daarin groot gelijk.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Het CBS (2019) becijferde dat het psychisch ziekteverzuim, waaronder overspannings- en burn-outklachten, neerkomt op een gemiddelde van 17% van de werkende mensen tussen de 15 en de 75 jaar (CBS, 2020). ArboNed (2021) heeft uitgezocht dat in 2020 29% van het totale ziekteverzuim in Nederland valt onder de categorie psychisch verzuim. Kijkend naar specifiek langdurig verzuim, langer dan zes weken, is het aandeel van psychisch verzuim gestegen van 30% in 2016 naar 37% in 2020. De duur van psychisch verzuim is gemiddeld 180 dagen. De verzuimkosten van een medewerker komen gemiddeld neer op €45.000,- (ministerie van VWS, 2017). Bij de WIA-aanvragen is de meest voorkomende diagnose sinds jaar en dag de psychische stoornis.

Tegenwoordig kan werkgerelateerde stress worden gezien als de nummer één beroepsziekte in Nederland (ArboNed, 2021). ISMA-NL vindt het noodzakelijk dat het begrip welzijn in het werk praktisch vormgegeven wordt, om zo gezonde handvatten omtrent hersteltijd en verbetering van de mentale gezondheid voor ieder werkveld beschikbaar te maken. De Stichting schiet werkgevers en werknemers te hulp met een leidraad. Het grote onderwerp waar het in de leidraad over gaat is hersteltijd. ISMA-NL ziet hersteltijd als een belangrijke basis voor gezondheid en zou een onderwerp moeten zijn in functionerings- en werkbegeleidingsgesprekken. Doel is dan om de herstelbehoefte in kaart te brengen en te inventariseren hoe de hersteltijd het best georganiseerd kan worden. Met voldoende hersteltijd moet verzuim worden voorkomen. De stichting ziet het nemen van voldoende rust als het belangrijkste preventieve middel ter voorkoming van ziekteverzuim. Werkgevers wordt daarom ook in hun eigen belang geadviseerd de herstelbehoefte te inventariseren en de herstelmogelijkheden te ondersteunen. De leidraad kunt u hier downloaden.