Terug naar overzicht
24 januari 2022

Wat vinden werkgevers en zzp’ers belangrijk?

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft laten onderzoeken welke beleidsonderwerpen belangrijk worden gevonden door het Nederlands Publiek, zzp’ers en werkgevers. Daarnaast is onderzocht over welke beleidsonderwerpen deze groepen zich zorgen maken. We hebben de onderzoeksresultaten doorgenomen en waren vooral benieuwd naar de mening van zzp’ers en werkgevers.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Voor het onderzoek zijn werkgevers een aantal open vragen gesteld, met mogelijke richtingen voor een antwoord en daarnaast ook vragen met voorgeselecteerde antwoordopties. Van een klein beetje sturing is dus wel sprake.

De meeste zzp’ers noemen spontaan dat het ministerie zich het komende jaar bezig zou moeten houden met het “zorgen voor een goede pensioenvoorziening”. Als tweede onderwerp noemen zij “alles omtrent corona”. Opvallend daarbij is dat maar liefst zes op de tien zzp’ers niet bekend is met de corona steunmaatregelen die door de gemeente worden geboden. Wanneer de zzp’ers kunnen kiezen uit een lijst met voorgeselecteerde onderwerpen wordt het tegengaan van misbruik van uitkeringen en toeslagen (44%) en aanpak van armoede (41%) het vaakst genoemd. Ook belangrijke onderwerpen volgens zzp’ers zijn meer regels ter bescherming van zzp’ers (30%) en zorgen voor inkomen bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en pensioen (29%). Van de zzp’ers kan 57% gemakkelijk rondkomen en 33% kan niet gemakkelijk, maar ook niet moeilijk rondkomen. 10 procent heeft wel moeite om rond te komen en 5 procent heeft problematische schulden met onbetaalde rekeningen, brieven van incassobureaus of er is beslag gelegd op het inkomen.

De werkgevers noemen thema’s omtrent corona en inkomen én de zorg voor een goede pensioenvoorziening het vaakst als beleidsprioriteiten. Ruim zeven op de tien werkgevers met een NOW-regeling geeft aan dat deze regeling hen geholpen heeft. Ondanks de steunmaatregelen heeft rond de 10% van de werkgevers zakelijke of privé schulden opgebouwd door Corona. Van hen geeft ruim de helft aan dat deze schulden het voortbestaan van het eigen bedrijf bedreigen. Bij de voorgeselecteerde opties wordt net als bij de zzp’ers de aanpak van misbruik van uitkeringen en toeslagen als belangrijkste beleidsonderwerp genoemd. Verder is opvallend dat 11% van de werkgevers vindt dat SZ&W zich vooral met de verbetering van werknemers met tijdelijk contract moet bezighouden. Door ondernemers wordt personeelstekort het vaakst genoemd als grootste knelpunt op de arbeidsmarkt. We sluiten af met een andere opvallende conclusie: slechts 4% van de werkgevers vindt dat het grootste knelpunt van de arbeidsmarkt de hoge werkgeverslasten en –risico’s zijn. Het onderzoeksrapport kunt u op deze plaats in zijn geheel doornemen.