Terug naar overzicht
21 januari 2019

Verzuimverzekering voor buitenlandse werkgever

Een werknemer is normaal gesproken sociaal verzekerd in het land waar hij werkt. Dat is in beginsel ook het geval als een werknemer in Nederland werkt voor een buitenlands bedrijf of als een buitenlandse werknemer in Nederland werkt. Het kan dus voorkomen dat een buitenlandse werkgever te maken krijgt met de Nederlandse regelgeving op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie. Dat kan even schrikken zijn, want onze regelingen wijken sterk af van de meeste ons omringende landen. Gelukkig kan een buitenlandse werkgever ook een verzuimverzekering afsluiten.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Deze maand heeft het CDA vragen gesteld over dit onderwerp aan minister Koolmees. De partij wilde weten of het inderdaad zo is dat een buitenlandse werkgever een loondoorbetalingsverplichting volgens de Nederlandse wetgeving kan hebben. Als dat inderdaad het geval is, dan wil CDA weten of die bedrijven in Nederland een ziekteverzuimverzekering kunnen afsluiten.

Een buitenlandse werkgever heeft inderdaad een verplichting tot loondoorbetaling van maximaal 104 weken als een in Nederland werkende collega arbeidsongeschikt raakt. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Als er bijvoorbeeld sprake is van kortdurende detachering in Nederland of als de werknemer ook in een ander land werkzaam is, dan kan de wetgeving van het andere land van toepassing zijn. De buitenlandse werkgever die onder de Nederlandse regelgeving valt heeft volgens Koolmees voldoende toegang tot de markt van verzuimverzekeringen.

De minister heeft navraag gedaan bij het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraars hebben hem laten weten dat buitenlandse werkgevers verzekerbaar zijn en dat zij ook buitenlandse werkgevers in hun portefeuille hebben voor een verzuimverzekering, maar dat het een beperkt aantal gevallen betreft. Enerzijds wordt aangegeven dat de vraag vanuit buitenlandse werkgevers beperkt is. Anderzijds staat het verzekeraars vrij om acceptatiebeleid te formuleren. Verzekeraars stellen in dit beleid bijvoorbeeld als vereiste dat de buitenlandse werkgever een inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel heeft of een fysieke vestiging in Nederland. Buitenlandse werkgevers voldoen niet altijd aan dit acceptatiebeleid.