Terug naar overzicht
31 maart 2021

Verzuimspecialist

Er gebeurt veel in de wereld van ziekteverzuim en loondoorbetaling. Denk aan de MKB-Verzuim-Ontzorg-Verzekering of aan het re-integratieadvies van de bedrijfsarts die leidend is geworden bij de toetsing van re-integratie-inspanningen. Bij alle maatregelen wordt gestreefd naar duurzame terugkeer in het arbeidsproces. De spin in het re-integratie-web is de casemanager.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter is de casemanager niet meer uit de wereld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid weg te denken. Hij of zij is de verbindende factor in het zeer brede speelveld van re-integratie van zieke werknemers. Re-integratie-inspanningen worden door UWV in de functie van poortwachter beoordeeld, als ziekte 104 weken geduurd heeft. Die beoordeling is niet vrijblijvend; de sanctie bestaat uit 52 extra weken loondoorbetaling. De belangen zijn dus niet alleen groot voor werknemers maar ook voor werkgevers en inkomensverzekeraars.

Voor een optimaal resultaat zijn voor de casemanager kennis en vaardigheden op hoog niveau noodzakelijk. En dat niet alleen gezien vanuit de proceskant (heb ik volgens de regels alle stappen juist gezet), maar vooral ook vanuit resultaatgerichtheid (heb ik om beweging in de situatie te houden/krijgen de juiste stappen gezet). Enkwest heeft samen met Scolea daarom de modulaire opleiding tot casemanager ontwikkeld. Een brede opleiding, bestemd voor studenten die zich vanuit verschillende invalshoeken willen bekwamen in dit vak, om uiteindelijk die brede rol als casemanager waar te kunnen maken. Meer informatie