Terug naar overzicht
11 maart 2019

UWV over verhoging AOW-leeftijd

UWV kennisadviseur Ed Berendsen schrijft in een column over de gevolgen van verhoging van de AOW-leeftijd op de WIA-instroom. Kort gezegd; die gevolgen zijn er niet.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Volgens de UWV’er zijn er veel argumenten op te voeren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Niet alle argumenten zijn echter juist. Zo wordt bijvoorbeeld in de zware-beroependiscussie voortdurend verwezen naar de arbeidsongeschiktheid. De stelling is dat steeds meer mensen, met name in zware beroepen, door de verhoging van de pensioenleeftijd de pensioenleeftijd niet halen en de WIA instromen. Uit de UWV-cijfers blijkt echter dat het risico op arbeidsongeschiktheid voor mensen van 62 jaar en ouder niet hoger is dan bij de iets jongere.

Wat natuurlijk wel een gevolg is van de verhoging van de AOW-leeftijd, is dat als er eenmaal WIA is toegekend deze uitkering een langere uitkeringsduur kan hebben. Zaak dus om WIA-instroom zoveel als mogelijk te voorkomen en re-integratie na WIA-instroom te bevorderen. Hoe dat moet kunt u leren in onze casemanagementopleiding. Meer informatie