Terug naar overzicht
18 mei 2020

Update Werkwijzer Poortwachter

We berichtten u onlangs over de invloed van Corona op de Poortwachter-verplichtingen van de werkgever. Hoe die verplichtingen worden beoordeeld valt te lezen in de Werkwijzer Poortwachter van UWV. Deze werkwijzer heeft, naast de wijzigingen in verband met corona, deze maand een update gekregen.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De werkwijzer heeft enkele aanpassingen ondergaan omdat verwijzingen naar wetteksten niet meer actueel waren. Bij de actualisatie heeft ook de term ‘jobcarving’ een plek gekregen in de werkwijzer. Als bij de re-integratie blijkt dat van de werknemer zeer weinig gevraagd kan worden, dan wordt gesproken van ‘marginale mogelijkheden’. In de vorige werkwijzer werd dan gesproken van een werknemer die beperkt is, tegen de grens van Geen Benutbare Mogelijkheden (GBM) aan. In de nieuwe versie wordt melding gemaakt van een werknemer die uiterst beperkt belastbaar is.

In de werkwijzer is expliciet aangegeven dat een werkgever voor werknemers met een Wajong-status of met een indicatie voor de banenafspraak dezelfde re-integratieverplichtingen geeft als voor elke andere werknemer. De re-integratieverplichtingen worden uiteraard door UWV getoetst voorafgaand aan de WIA-aanvraag. UWV kan eerder betrokken zijn bij de re-integratie door een deskundigenoordeel. Als de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn omdat de werkgever ze ontplooide zoals aangegeven in een inadequaat deskundigenoordeel van UWV, vormt dat een deugdelijke grond. Voorheen kon dat anders zijn als een deskundigenoordeel evident onjuist was, omdat er bijvoorbeeld sprake was van nieuwe feiten of omdat het werd gebaseerd op onvolledige, onjuiste gegevens of inhoudelijk fouten bevat. Die mogelijkheid is met de nieuwe werkwijzer vervallen.

In de nieuwe werkwijzer zijn alle wijzigingen duidelijk aangegeven. U kunt het document op deze plaats raadplegen.