Terug naar overzicht
10 februari 2020

Toezicht op zzp-wetgeving

De Belastingdienst heeft in de periode juli 2018 tot januari 2019 bedrijven bezocht om te beoordelen of de loonheffingsregels juist worden toegepast waar het gaat om opdrachtnemers. Er zijn 104 bezoeken geweest in de genoemde periode. Hierbij is geconstateerd dat slechts 45 van de onderzochte werkgevers de regels juist toepast. Op de groep kwaadwillenden na, is de handhaving van de zzp-wetgeving ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (DBA) echter opgeschort. In een toezichtplan laat de Belastingdienst weten hoe het nu verder gaat.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Het kabinet werkt aan maatregelen ter vervanging van de Wet DBA en verwacht de nieuwe regelgeving op 1 januari 2021 in te laten treden. De handhaving van de huidige regels is daarom tot die datum opgeschort. Wel zijn er twee situaties waarin de fiscus sanctionerend zal optreden. Allereerst als er sprake is van kwaadwillendheid. Nieuw is dat vanaf dit jaar ook wordt gehandhaafd als opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst, gegeven na 1 september 2019, niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

Los van de genoemde handhaving wil de Belastingdienst dit jaar de naleving van de ZZP-regels bevorderen en inzicht krijgen in de naleving van de regels rond de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit moet onder andere gebeuren met voorlichting, beoordeling van modelovereenkomsten en bedrijfsbezoeken. Daarnaast wil de Belastingdienst de problematiek sectorspecifiek benaderen. Het gaat dan om aanpak van enkele sectoren waarvoor door de Belastingdienst is geconstateerd dat de ZZP-problematiek nadrukkelijk speelt of kan spelen. Dit kan zijn doordat het met inspecties is geconstateerd, er veel verzoeken zijn gekomen om modelovereenkomsten te beoordelen of dat er eenvoudigweg veel zzp’ers in de sector werkzaam zijn.

Als een bepaalde sector in het vizier is dan zoekt de Belastingdienst contact met de stakeholders binnen die sector, zoals brancheverenigingen om te bespreken of hun bevindingen worden gedeeld, wat de gewenste naleving binnen de sector is en hoe die gehaald kan worden. De sectorspecifieke benadering heeft volgens de fiscus als voordeel dat deze in beginsel het brede bereik heeft van een hele sector. Dat voorkomt marktverstoring, houdt het speelveld gelijk en is vanuit het oogpunt van naleving effectief en efficiënt. Sectoren die in aanmerking komen zijn momenteel onderwijs, ICT, horeca, zorg, bouw en detailhandel. Als in sectoren waar de sectoraanpak wordt toegepast (veel) gebruik wordt gemaakt van tussenpersonen en intermediaire partijen, worden deze ook erbij betrokken. Dan weet u het vast.

Het toezichtsplan van de Belastingdienst kunt u hier doornemen.