Terug naar overzicht
08 oktober 2018

Stijging ziekteverzuim

De paniek sloeg nog net niet toe, maar er werd wel bijna alarm geslagen dit voorjaar. Het ziekteverzuimpercentage in Nederland was naar 4,9 procent gestegen. Het CBS maakte melding van een  bovengemiddeld ziekteverzuim,  RTL-nieuws berichtte dat het ziekteverzuim op het hoogste niveau in tien jaar was beland en het AD sprak van het hoogste aantal ziekmeldingen in elf jaar tijd. Een enkele verzekeraar haalde zelfs deze berichtgeving aan om een premie-aanpassing van verzuimverzekeringen deels te verklaren. Zoals wel vaker liggen de feiten wat genuanceerder dan de meeste berichtgeving.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland wordt sinds jaar en dag bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twintig jaar geleden lag het landelijk verzuimpercentage op 5 procent. Het percentage steeg vervolgens verder naar 5,5 procent in 2001, waarna een daling inzette die leidde tot een verzuimpercentage van 4,1 procent tien jaar geleden. Ook daarna bleef het verzuimpercentage jaarlijks rond de 4 procent. Binnen een jaar is het verzuim echter niet stabiel. Er is bijna altijd sprake van het laagste verzuim in het derde kwartaal van enig kalenderjaar dat vervolgens gaat stijgen in het vierde kwartaal. Het eerste kwartaal van het volgende jaar vertoont vervolgens een piek, waarna het tweede kwartaal een daling laat zien totdat het laagste niveau in het derde kwartaal weer is bereikt. De verklaring is meestal logisch, zo ook dit jaar waar we in het eerste kwartaal te maken hadden met de gevolgen van een flinke griepepidemie.

Het ziekteverzuimpercentage in de eerste kwartalen van de afgelopen jaren lag steeds rond de 4,4 procent. Er is dus wel sprake van een lichte stijging in het eerste kwartaal van 2018. Naast de griepepidemie is er nog een andere verklaring voor: de conjunctuur. Dalende werkloosheid zorgt voor een stijging in het ziekteverzuimpercentage. De werkloosheid en het aantal lopende WW-uitkeringen viel begin dit jaar 21 procent lager uit ten opzichte van een jaar eerder. Een stijging dus het eerste kwartaal, maar niet zo hoog als de berichtgeving deed vermoeden en bovendien ook verklaarbaar. En voor zover u het nog niet had gelezen: in het tweede kwartaal is het verzuim weer gedaald zoals mag worden verwacht. Het landelijk verzuimcijfer kwam uit op 4,1 procent, nog slechts 0,2 procentpunt meer dan in het tweede kwartaal van 2017.