Terug naar overzicht
12 september 2022

Sector VVT stapt uit SPAWW

De Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) is de belangrijkste uitvoerder van de reparatie van het zogenoemde derde WW-jaar. Middels verzamel-cao’s worden de wijzigingen van de Wwz tenietgedaan. De huidige verzamel-cao’s lopen op 1 oktober 2022 af. De sectoren Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) hebben besloten dat de regeling beter zonder SPAWW kan. Hoe ziet hun nieuwe regeling eruit en wie gaan er volgen?

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

In de nieuwe cao van VVT hebben de cao-partijen aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat medewerkers die arbeidsongeschikt worden als gevolg van onder andere long-Covid niet geconfronteerd worden met een inkomensachteruitgang. Er is daarom een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesproken die gecombineerd moet worden met een herverzekering van het derde WW-jaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft een WGA-hiaatverzekering die een aanvulling biedt tot minimaal 70% van het inkomen voor ziekte. De herverzekering van het derde WW-jaar is gelijk aan die van de SPAWW-regeling. De gecombineerde verzekering wordt via een nieuwe open mantelverzekering aangeboden. De VVT-medewerkers zijn verplichte deelnemers en betalen zelf de premie. Wel vindt er via het loon gedeeltelijke compensatie plaats vanaf volgend jaar.

De wens om medewerkers te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid is logisch en in het licht van de coronapandemie zeker begrijpelijk voor werknemers in de zorg. De actie van VVT wordt tot nu toe echter niet gevolgd door andere cao-partijen in de sector. Zo hebben de sectoren Jeugdzorg en Maatschappelijk werk onlangs hun deelname aan de SPAWW-regeling gecontinueerd. De medewerkers van ziekenhuizen en huisartsen doen in het geheel niet mee in reparatie van het derde WW- en WGA-jaar. Wel zijn de medewerkers in de zorg doorgaans verzekerd bij WGA-instroom. Dat komt omdat de pensioenregeling voorziet in een WIA-excedentpensioen en een WGA-hiaatpensioen. Omdat het bij dit WGA-hiaatpensioen om de variant gaat die alleen uitkeert als aanvulling op de WGA-vervolguitkering, kan de nieuwe VVT-verzekering toch zinvol zijn. Nu moet de medewerker het natuurlijk wel allemaal begrijpen en bij WGA-instroom de uitkering aanvragen van zijn ‘derde WGA-jaar’, zijn WGA-hiaatuitkering en een uitkering van zijn hiaatpensioen.

Het is dus best handig om te weten welke aanvullende regelingen er allemaal in een cao worden afgesproken. Ook handig is dat alle regelingen makkelijk te raadplegen zijn op Poliskraker.nl. Meer informatie