Terug naar overzicht
18 oktober 2021

RIS!

De verplichtingen die werkgevers hebben bij ziek personeel zijn in Nederland bijzonder uitgebreid in vergelijking met andere landen. Een door werkgevers ervaren knelpunt in het re-integratieproces is de verplichting om passend werk bij een andere werkgever te zoeken. Om meer houvast te bieden bij dergelijke tweede spoor re-integratietrajecten is er een onderzoek uitgevoerd door het UWV. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan re-integratiespecialisten. Iets voor u?

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Het dossieronderzoek van het UWV dient als voorbereiding voor een vanuit de overheid gesubsidieerd programma, om innovatieve aanpakken van re-integratie in het tweede spoor mogelijk te maken. Voor het onderzoek zijn honderd WIA-dossiers bestudeerd, waarbij tijdens de loondoorbetalingsperiode re-integratieactiviteiten in het tweede spoor zijn ontwikkeld. Bij bijna de helft (48%) van de werknemers die een WIA-uitkering aanvroeg, werd in de loondoorbetalingsperiode een tweede spoortraject gestart.

Wat opvalt, is dat er veel diversiteit is in re-integratiebureaus. Bij de 100 dossiers die UWV heeft onderzocht, zijn maar liefst 63 verschillende partijen betrokken. Allemaal in het re-integratieveld, allemaal met goede aanpak en dito bedoelingen. Er is blijkbaar veel te doen in dit veld; reden waarom Scolea de opleiding tot re-integratiespecialist heeft ontwikkeld. De nieuwe functie van re-integratiespecialist is een breed opgeleide professional die zich op verschillende posities, vanuit verschillende opdrachtgevers en in diverse rollen bezig houdt met de re-integratie van mensen. De re-integratiespecialist heeft als doel om mensen via de snelste en meest efficiënte route richting werk te begeleiden. Meer informatie