Terug naar overzicht
25 november 2019

Payrolling en inkomensverzekeringen

Vanaf volgend jaar gaan de meeste wijzigingen vanuit de Wet Arbeidsmarkt in balans van start. Voor veel payrollbedrijven wordt het er vanaf dat moment niet makkelijker op. Tot 2020 gelden voor payrolling de flexibele regels zoals deze ook gelden voor uitzendbureaus. Vanaf 2020 krijgen payrollwerknemers echter recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die een dienstverband hebben bij de opdrachtgever. Een arbeidsvoorwaarde die daar onder valt is de inkomensverzekering

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Om voor de payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te laten gelden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever is een goed uit te leggen wijziging. Een payrollbedrijf doet niets anders dan de werkgever ontzorgen. Het bieden van werk, geven van instructies et cetera is voorbehouden aan het inlenende bedrijf. Dit bedrijf heeft ook zelf de werknemer gevonden; het payrollbedrijf heeft geen allocatiefunctie zoals een uitzendbedrijf dat heeft. Er zit in feite enkel een bedrijf tussen de werkgever en werknemer in, die een aantal afgesproken, veelal administratieve zaken, van de werkgever overneemt.

Payrollbedrijven moeten vanaf 2021 een gelijkwaardige pensioenregeling voor de werknemers regelen. Vanaf 2020 zullen de arbeidsvoorwaarden al gelijk getrokken moeten zijn met de werknemers die in dienst van de opdrachtgever zijn. Als er bij een bepaald bedrijf sprake is van een inkomensverzekering die is afgesloten ten behoeve van de werknemers, dan zal het payrollbedrijf deze dus ook moeten afsluiten voor haar werknemers die bij het bewuste bedrijf werken. Dat is om twee redenen best lastig. Allereerst zullen de meeste payrollbedrijven voor meerdere opdrachtgevers werken. Bij al die werkgevers moet worden beoordeeld of er een verzekering is afgesloten, om welke dekking het gaat en wie er (deels) opdraait voor de premiebetaling. Vervolgens moet er een verzekeraar gevonden worden die die dekking kan bieden en wellicht nog lastiger; die een payrollbedrijf onder dezelfde condities als de opdrachtgever in de boeken wil hebben.