Terug naar overzicht
06 september 2019

Op zoek naar arbeidsongeschikten

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is zo’n 16.000 arbeidsongeschikten even kwijt geweest. Het ABP merkte op dat de WIA-instroom in het land wel toenam, maar de aanvragen voor premievrijstelling of arbeidsongeschiktheidspensioenen bij de uitvoerder niet. Door een bestandsvergelijking met het UWV heeft het fonds zo’n 16 duizend (ex-)deelnemers gevonden die in de WIA zijn beland.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Het is netjes van het fonds dat zij deze moeite nemen. Werknemers moesten tot voor kort zelf een melding maken van arbeidsongeschiktheid en bij WIA-instroom een arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen bij ABP bestaat uit een WIA-excedentverzekering waarbij 10 procent van het loon tot het maximum dagloon is verzekerd en 80 procent van het loon dat het maximum dagloon overstijgt. Daarnaast is er nog een regeling voor de werknemer die zijn restverdiencapaciteit onvoldoende benut en dus een vervolguitkering ontvangt. Hiervoor wordt een hiaatuitkering op basis van 65 procent van het dagloon minus het minimumloon verstrekt. Deze laatste uitkering kent een maximale uitkeringstermijn van 10 jaren.

Tip: Poliskraker houdt belangrijke cao’s bij op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook de aanvullingsregelingen vanuit het pensioen worden daarbij betrokken. Voor meer info: zie Poliskraker.nl