Terug naar overzicht
31 augustus 2021

Omgaan met WIA-schade

De WIA moet van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid een meer activerend systeem worden. De Stichting van de arbeid (Star) is gevraagd om daarover mee te denken en heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Uiteraard worden oplossingen gezocht in scholing en re-integratie, maar merkwaardig is dat er over een belangrijke succesfactor niets wordt gezegd.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Zoals u weet heeft een werkgever waar het om de financiering van de WIA gaat, een keuze tussen premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap. Momenteel is 6% van de kleine, 15% van de middelgrote en 51% van de grote werkgevers WGA-eigenrisicodrager. Samen hebben zij een aandeel in de totale loonsom van 38%. Eigenrisicodragen betekent dat veel meer grip gekregen kan worden op de (omvang van de) WIA-schade. Uit de praktijkcijfers blijkt dat dit ook gebeurt. Werknemers die werkzaam zijn bij een eigenrisicodrager hebben bij arbeidsongeschiktheid overduidelijk een hogere resterende verdiencapaciteit en niet onbelangrijk; zij benutten die verdiencapaciteit ook beter.

Een eigenrisicodrager kan dus succesvol zijn in de wijze waarop hij met WIA-schade omgaat. Maar hoe pak je dit aan? In samenwerking met Scolea, bekend van de opleidingen voor arbeidsdeskundigen, is Enkwest Opleiding & Advies in 2012 gestart met een training gericht op WIA-schadelastbeheersing. In deze training wordt in 3 dagen dieper ingegaan op de mogelijkheden van schadelastbeheersing in relatie tot de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen – de WIA. Zowel inhoudelijke als financiële aspecten worden behandeld. Ook de rol van de diverse betrokken partijen, zoals WGA eigen risicodragende organisatie, maar ook verzekeraars, komt aan bod. Inschrijven kan zowel voor de gehele driedaagse opleiding, maar het is ook mogelijk om voor de losse dagen in te schrijven. Meer informatie