Terug naar overzicht
31 maart 2021

Omgaan met verzuimcijfers

VVD en D66 zijn de grootste partijen sinds de afgelopen verkiezingen en zullen het initiatief nemen bij de formatie van een nieuw kabinet. Een veel besproken onderwerp daarbij is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Vooral het Midden- en kleinbedrijf zou zuchten onder het juk van de lange loondoorbetalingsperiode. Maar klopt dit verhaal wel?

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Volgens de politiek is de lengte van de loondoorbetalingsperiode een van de hoofdoorzaken waarom het MKB-bedrijf, ook wel de banenmotor genoemd, geen werknemers meer in vaste dienst durft te nemen. In een eerder stadium is voor deze specifieke doelgroep de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering in het leven geroepen. Deze heeft echter nog geen voet aan de grond gekregen en Den Haag lijkt een eventueel succes ervan niet te willen afwachten. In veel verkiezingsprogramma’s staat daarom het plan om de periode van loondoorbetaling bij ziekte te verkorten. VVD ziet graag dat de periode voor bedrijven met maximaal 25 werknemers wordt teruggebracht naar een jaar. D66 wil het tweede jaar collectief regelen voor het MKB. MKB Nederland zelf geeft echter aan dat collectivisering van het tweede ziektejaar de werkgevers echt niet gaat helpen. Het zal leiden tot een knip in de re-integratie en uiteindelijk tot een stijging in ziekteverzuim(kosten).

Voordat er naar een oplossing wordt gezocht, is het belangrijker om naar de daadwerkelijk omvang van het probleem te kijken. Ook op individueel niveau. Hoe kijkt uw onderneming of uw klant naar ziekteverzuim en wat zeggen de verzuimcijfers nou echt? Enkwest ontwikkelde een training speciaal voor Casemanagers, arbeidsdeskundigen, HR-adviseurs en leidinggevenden, want er zijn veel misverstanden over verzuimrapportages en bijbehorende cijfers. Hoe komen ze tot stand? Wat zeggen ze en wat zeggen ze niet? Hoe moet ik ze interpreteren en hoe zet ik dit om in een rapportage voor management en directie. Wat te doen met 0-verzuimers, verzuimfrequentie en al dat soort gegevens.

Op 21 juni aanstaande bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze Expertsessie; hoe om te gaan met verzuimcijfers. Meer informatie en aanmelden.