Terug naar overzicht
05 februari 2019

MKB Verzuim-ontzorg-verzekering

Op 4 februari jongstleden organiseerden de NVIA en Adfiz een bijeenkomst over de aankomende ontwikkelingen op het terrein van loondoorbetaling bij ziekte. Een zeer interessante ontwikkeling is de komst van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Over deze verzekering werd dan ook veel gesproken tijdens de bijeenkomst. Enkwest tekende voor u op wat er al duidelijk is en wat nog bekend moet worden over deze nieuwe verzekeringsvorm.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering moet beschikbaar zijn per 2020 en zal zoals het er nu naar uitziet worden aangeboden door Achmea, Nationale Nederlanden, ASR, Allianz, Goudse, Aegon, Sazas en Anker. Het is overigens niet zeker of iedere aanbieder al per 2020 klaar zal zijn met de productontwikkeling. De nieuwe verzekering moet duidelijk te onderscheiden zijn van het huidige productaanbod in verzuimverzekeringen en er wordt gedacht aan een speciaal keurmerk om adviseurs en werkgevers te helpen bij hun keuzes. Waar geen eenduidig standpunt over is geformuleerd is hoe omgegaan moet worden met lopende contracten; zowel de verzuimverzekering als het Arbopakket kennen opzegtermijnen.

Zoals we u eerder berichtten staan de minimale productkenmerken in de kader- en productconvenanten die werkgeversorganisaties, het Verbond van Verzekeraars en het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid hebben ontwikkeld. Verzekeraars mogen hier in positieve zin van afwijken, zodat er buiten de premiestelling nog meer onderscheidende kenmerken kunnen zijn. Het geheel moet echter wel goed vergelijkbaar zijn, is de wens van VNO NCW en MKB Nederland. Over de premiestelling is bekend dat het eigen verzuim maar tot een bepaald maximum mag meewegen. Andere bedrijfskenmerken zoals de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers, leeftijdsopbouw etc. kunnen echter nog wel de premie beïnvloeden.

De casemanager heeft een zeer belangrijke rol in de nieuwe plannen. Er zal een Werkwijzer Casemanager worden ontwikkeld die de casemanager bij alle in de convenanten omschreven taken richting zal geven. Hoe de ontzorging van casemanagers en/of arbodiensten er exact uit gaat zien is nog niet bekend. Er zou een all-in-pakket kunnen zijn of (een keuze voor) dienstverlening op basis van een tarief per verrichting. Of de eigenrisicoperiode van de verzuimverzekeringen de mate van begeleiding beïnvloedt, is ook een punt waar verzekeraars nog over na moeten denken. Dat geldt ook voor de doelgroep: de MKB-werkgevers. De grens van 25 werknemers lijkt aannemelijk maar in de wandelgangen is ook de grens van 10 werknemers genoemd. Het is echter de vrijheid van individuele verzekeraars om deze grens te bepalen.

Helder is dat er nog veel keuzes gemaakt moeten worden en de tijd daarvoor erg kort is. De druk op de verzekeraars en de ketenpartners is daarom erg groot. Of zijn de verschillen met het huidige aanbod wellicht niet zo groot? Aan de andere kant wordt ook nadrukkelijk gezegd dat dit een laatste kans is om van de private markt een succes te maken. Verzekeraars pakken de handschoen zeker op, namens de adviseurs en hun werkgevers.

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat de werkgevers uiteindelijk verantwoordelijk blijven voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Belangrijk dus, dat de adviseur hem ondersteunt door op basis van zijn behoeftes de juiste verzekering en begeleiding te selecteren. Enkwest wil op haar beurt weer de inkomensadviseurs helpen door de eerder aangekondigde website waar we alle informatie over de MKB-ontzorg-verzekering zullen verzamelen. Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de komst van deze site dan kunt u dat mailen aan Jeroen. Zodra meer informatie beschikbaar is starten we met dit platform en nemen contact op met de geïnteresseerden.