Terug naar overzicht
11 juni 2019

Let op: indexatietijd!

Het is weer bijna juli en dat betekent dat de minimumlonen zullen worden geïndexeerd. Dit heeft ook zijn weerslag op de uitkeringen vanuit de werknemersverzekeringen en eigenrisicodragers moeten weer even alert zijn.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Bij ministeriële regeling is geregeld dat het afgeronde (bruto)minimumloon per 1 juli aanstaande met 1,23% wordt verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 juli aanstaande met hetzelfde percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2019 vastgesteld op € 216,90 per dag. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2019 vast op € 55.927 op jaarbasis.

Voor minimumlonen is het extra opletten als er jongere uitkeringsgerechtigden zijn. Ook die minimumjeugdlonen worden geïndexeerd, maar niet met hetzelfde percentage als het reguliere minimumloon. Dat komt omdat de jeugdlonen zijn afgeleid van het minimumloon en daar een vast percentage van bedragen. Verder is het daarbij natuurlijk opletten of de jongere uitkeringsgerechtigde nog in de juiste leeftijdsklasse valt. De actuele bedragen per juli 2017 kunt u op deze plek raadplegen.

Nb het duurt nog even, maar voor degenen die vaker met vaststellen van dagloon te maken heeft, komt Mr. Arie Wit eind dit jaar weer langs! Meer informatie