Terug naar overzicht
08 oktober 2018

Hoe scoort BeZaVa?

Al ruim vijf jaar hebben we te maken met de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Om te bekijken of deze wet enig effect sorteert zou je moeten bekijken of er een verschil is in werkhervatting en WIA instroom onder vangnetters van voor 2013 en vangnetters die ziek zijn geworden na de invoering van BeZaVa. Dat is precies wat het UWV gedaan heeft.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

UWV heeft voorafgaand aan BeZaVa twee onderzoeken uitgevoerd onder langdurig zieke vangnetters en werknemers die ziek zijn gemeld rond januari 2007 en rond oktober 2011. Het betrof vangnetters en werknemers die minimaal negen maanden ziek zijn geweest. UWV heeft nu voor een derde maal een onderzoek uitgevoerd, ditmaal onder werknemers en vangnetters die in het najaar van 2015 ongeveer negen maanden ziek waren. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die tweemaal is  voorgelegd aan de doelgroep: circa tien respectievelijk achttien maanden na hun ziekmelding.

Het onderzoek laat zien dat er tussen de doelgroep uit 2011 en die uit 2015 nagenoeg geen verschil is in de (ervaren) gezondheidstoestand en aard van de klachten. Er is wel een klein verschil in de werkhervatting waargenomen. Bij de onderzoekspopulatie in 2011 had 11 procent op enig moment na de ziekmelding weer betaald werk. Dit percentage ligt voor de vangnetters van 2015 op 9 procent. Minder werkhervatting dus, maar de Ziektewetuitkeringen van de 2015-groep is wel vaker beëindigd en ook vaker in een eerder stadium. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt uiteraard bij de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling. Wat opvalt is dat 35 procent van de vangnetters niet wist dat zij deze beoordeling moesten ondergaan. Bijna de helft van de ondervraagden wist ook niet dat UWV de uitkering naar aanleiding van deze beoordeling kon stopzetten.

De UWV-cijfers laten in ieder geval zien dat de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (helaas) de grootste succesfactor is van BeZaVa. De Wet lijkt geen impact te hebben op werkhervatting. Bij zowel de vangnetters als werknemers met een vast dienstverband is de werkhervatting in 2015 met twee procentpunt gedaald ten opzichte van 2011. U kunt alle onderzoeksgetallen doornemen op de site van UWV.