Terug naar overzicht
24 januari 2022

Hoe breed is Spoor 1?

Zoals bekend beoordeelt UWV bij een WIA-aanvraag de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Die beoordeling is geen black-box; in de Werkwijzer Poortwachter valt te lezen wat UWV van de werkgever en zijn zieke werknemer verwacht. Het doel van de re-integratie is een structurele werkhervatting in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. Dit betekent dat er een re-integratievolgorde bestaat waarbij eerst de focus gericht wordt op de mogelijkheden binnen de eigen organisatie (Spoor 1) en, zo nodig aanvullend, buiten de eigen organisatie (Spoor 2), aldus de werkwijzer. Dat lijkt duidelijk, maar de vraag is hoe breed Spoor 1 moet worden uitgelegd. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) onlangs gelukkig gedaan.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De CRvB moest een uitspraak doen naar aanleiding van een geschil over een opgelegde loonsanctie aan een Rechtbank. UWV had geoordeeld dat voor de Rechtbank het Eerste spoor bestond uit het gehele Ministerie van Justitie en dus niet alleen de Rechtbank zelf. In de Werkwijzer Poortwachter staat dat voor de beoordeling of er sprake is van een eerste- of een tweede-spoorre-integratietraject, gekeken wordt naar de mate waarin beide ondernemingen als afzonderlijke organisaties herkenbaar zijn. In dit geval oordeelde de CRvB dat de Rechtbank in overwegende mate als zelfstandig organisatieonderdeel functioneert. Zo is er een eigen begroting, een eigen jaarplan en een eigen vacature-  en aannamebeleid.

De uitspraak is nuttig voor bedrijven waar niet meteen duidelijk is of er sprake is van aparte bedrijfsonderdelen of met elkaar verbonden organisatieonderdelen. Voor de afbakening van Spoor 1 moet dus beoordeeld worden of een bedrijfsonderdeel in overwegende mate zelfstandig functioneert. De aangehaalde zaken (eigen begroting, jaarplan etc.) spelen daarbij een rol en men kan bijvoorbeeld ook kijken naar de wijze hoe een bedrijf zich op een website profileert. De hele uitspraak kunt u op deze plaats vinden.