Terug naar overzicht
26 maart 2019

Financieel cv

Het financieel cv is geïntroduceerd. Het financieel cv maakt werkgevers duidelijk welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Het document is er gekomen naar aanleiding van een wens van meerdere Tweede Kamerleden, die graag een individueel overzicht van regelingen voor arbeidsbeperkte werknemers wilden.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Werkgevers en werknemers kunnen terecht op deze website van de overheid voor het financieel CV. Op de site moeten een aantal kenmerken van de werknemer worden ingevuld, zoals inkomen, geboortedatum en of er een uitkering van toepassing is. De site is een uitbreiding van de kortingscalculator die enkele jaren geleden door toenmalig Staatssecretaris Klijnsma werd geïntroduceerd. De werkgever of de werknemer kan na de invulexercitie een uitdraai maken al dan niet gepersonaliseerd.

Het financieel cv dat de website genereerd is in de eerste plaats ingestoken op de directe loonkostenvoordelen, maar bij de uitkomst worden ook de mogelijke proefplaatsing / jobcoach en de  no-riskpolis van de Ziektewet betrokken. Wat ons betreft een prima initiatief.