Terug naar overzicht
23 maart 2020

Einde uitzendbeding?

Als een uitzendkracht gaat werken ontstaat een arbeidsovereenkomst. Bijzonder aan een dergelijke overeenkomst is dat een uitzendbeding kan zijn opgenomen. Het uitzendbeding houdt in dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling beëindigt. Hiervan wordt regelmatig gebruikt gemaakt als de uitzendkracht ziek is. Dat is handig want dan heeft de uitzendkracht recht op een Ziektewetuitkering. Het is de vraag of deze praktijk nog houdbaar is.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Volgens de rechter is de cao niet in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd tijdens ziekte (opzegverbod art. 7:670 BW). Totdat de Wet Werk en zekerheid het per 1 juli 2015 verbood kon hier per cao van worden afgeweken. In de uitzendcao’s van ABU en NBBU is dat afwijken uitdrukkelijk gedaan. Beide cao’s en sinds dit jaar ook de samengevoegde cao, bepalen dat er de eerste 78 weken van de arbeidsovereenkomst een uitzendbeding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid geldt.

De rechter heeft nu dus bepaald dat de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht niet tijdens ziekte kan worden opgezegd. Het is nu afwachten hoe de uitzendondernemingen met deze uitspraak omgaan. Verder in beroep gaan lijkt gezien de van toepassing zijnde wetteksten niet zinvol. Wellicht zal het een wijziging in de fasen-systemen betekenen. In ieder geval zal de cao moeten worden aangepast.

De uitspraak van de rechter kunt u hier lezen.