Terug naar overzicht
19 juni 2024

Duurbelastbaarheid moeilijker en makkelijker

Een arbeidsongeschikte werknemer wordt op enig moment gezien door een Arboarts, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Bij het vaststellen van de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer kan een urenbeperking aan de orde zijn. De werknemer is dan niet in staat om fulltime arbeid te verrichten. De urenbeperking is van belang bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid door een arbeidsdeskundige. Deze heeft het door een wijziging binnen CBBS wat makkelijker gekregen als er een urenbeperking in het spel is. Of dat ook geldt voor de betrokken artsen valt te bezien.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Bij het beoordelen van werktijden zal een arts in de FML aangeven wat per etmaal, dag en week te verwachten valt van de arbeidsongeschikte werknemer. De werktijden per dag en per week worden sinds maart dit jaar meer gedifferentieerd door UWV weergegeven. Voorheen was het mogelijk om bij een urenbeperking weer te geven dat een werknemer gemiddeld een aantal uur per dag (2, 4, 6 of 8 uur) en per week (10, 20, 30 of 40 uur) kan werken. Als extra opties zijn daar nu bijgekomen dat een werknemer deze uren ten hoogste per dag of week kan werken. Daarnaast zijn er bij uren per week extra tussenstappen toegevoegd, zodat ook aangeven kan worden dat de werknemer minder dan 10 uur per week of gemiddeld ongeveer 15, 25 of 35 uur per week kan werken. Als een arts kiest voor een gemiddeld aantal uur per dag of per week, dan zal daarbij een toelichting gegeven moeten worden.

Nieuw zijn dus de opties om te kiezen voor een maximaal aantal uur dat de werknemer belastbaar is. Het voordeel hiervan is dat CBBS op basis van die informatie automatisch functies zal verwerpen waarbij de belastbaarheid overschreden wordt. Dit ligt anders als wordt aangegeven dat een werknemer gemiddeld niet meer dan een aantal uur per dag of week kan werken. Hierbij is namelijk ook de toelichting van belang. CBBS selecteert dan binnen een bandbreedte ook functies die mogelijk de belastbaarheid overschrijden. De arbeidsdeskundige zal hier zelf nog moeten beoordelen of de geselecteerde functie passend is voor wat betreft de urenbeperking.

Voor de arbeidsdeskundigen die functies moeten selecteren in CBBS voor de EZWb of WIA is het vanzelfsprekend plezierig als zoveel mogelijk de te belastende functies automatisch worden verwijderd. Voor de arts betekent het dat er binnen de FML meer differentiatie binnen de urenbeperking mogelijk is, waarbij het doorgaans lastiger zal zijn om adequaat onderbouwd een harde maximumgrens aan uren te bepalen. Kiezen voor een gemiddeld maximum aantal kan natuurlijk, maar zal ook een toereikende objectief medische onderbouwing moeten hebben, om een loonsanctie te voorkomen.