Terug naar overzicht
13 mei 2019

De redding door de Commissie Borstlap

Eind vorig jaar heeft het kabinet de Commissie regulering van werk ingesteld, ook wel bekend onder de naam Commissie Borstlap. Voorzitter van de commissie Hans Borstlap is gevraagd om met zijn commissieleden uiterlijk 1 november een advies uit te brengen over de werking van de arbeidsmarkt. Er wordt door minister Koolmees nogal wat verwacht van dit advies.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

De formele opdracht van de commissie luidt: ‘…onderzoek doen naar en advies uit te brengen aan het kabinet over de regulering van werkenden en arbeids- en opdrachtsrelaties met als doel deze beter aan te laten sluiten bij de behoeften en omstandigheden van de huidige tijd en (voor zover voorzienbaar) de toekomst’. Om tot een advies te komen nodigt Commissie Borstlap iedereen uit om ideeën en standpunten naar voren te brengen. Ook nodigt de commissie (ervarings)deskundigen binnen wetenschap, praktijk en maatschappelijke organisaties uit voor gesprekken over specifieke thema's. Na een analyse van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zal de commissie in haar advies aandacht besteden aan mogelijke oplossingen voor gebleken knelpunten. Het Centraal Planbureau (CPB) zal daarbij worden gevraagd om in kaart te brengen wat de effecten van deze oplossingen zijn voor de economie, de overheidsbegroting, de arbeidsmarkt en de inkomensverdeling.

De opdracht van de commissie is vaak onderwerp van gesprek bij de behandeling van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de oplossing van het zzp-vraagstuk. In het regeerakkoord heeft het kabinet een pakket aan maatregelen aangekondigd om de arbeidsmarkt in balans te brengen. Een vanzelfsprekend belangrijk onderwerp daarbij is de vervanging van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Hiervoor zijn de eerste contouren aan het papier toevertrouwt.

Inmiddels ligt het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans in de Eerste Kamer ter behandeling, maar de zzp-problematiek maakt er geen onderdeel van uit. Het is duidelijk dat er met  de WAB alleen geen balans zal komen in de arbeidsmarkt. Dat maakt de behandeling van het wetsvoorstel lastig, ook omdat er voor het zzp-vraagstuk buiten de WAB om geen werkbare plannen liggen. Het voorstel van de overheid om laag betaalde zzp’ers onder een arbeidsovereenkomst te laten werken zal bijvoorbeeld geen doorgang kunnen vinden, vanwege Europese regelgeving. Kamerleden vragen zich af hoe de balans er dan moet komen in samenhang met de aanpak van de zzp-problematiek. Ook vragen zij zich af dat maatregelen die flexwerk duurder gaan maken er niet voor zorgen dat er nog meer schijnzelfstandigheid zal ontstaan; het zogenaamde waterbedeffect. De minister wijst bij dit soort vragen steevast naar de commissie Borstlap.

Er wordt dus nogal wat verwacht van de commissie. Of zij die verwachtingen waar kan maken valt alleen maar te hopen. Commissielid Femke Laagland verzuchtte tijdens een onderhoud met de Eerste Kamer al: ‘Overal waar het een beetje moeilijk wordt, zegt de Minister: ja, maar daar hebben we de commissie Borstlap voor. Nou, ik werd daar zenuwachtig van, want ik zit in die commissie. Ik denk dan: o mijn God, wat wordt er allemaal wel niet van ons verwacht?’.

We houden het in de gaten. Aanstaande 20 mei gaat de behandeling van WAB in de Eerste Kamer verder. Uiterlijk 1 november 2019 wordt het advies van de Commissie Borstlap verwacht.